go to top

Samen gericht oplossingen zoeken voor CO2-reductie

Energietransitie in bedrijf in regio Amsterdam

21 november 2017

Energietransitie trendbreuk
ORAM gaat, geheel in lijn met onze blauwdruk voor de derde gouden eeuw, opnieuw op ontdekkingsreis naar de toekomst van de regio. Dit keer met de vraag: hoe realiseren we een trendbreuk in CO2-uitstoot?

Grafiek EnergietransitieWelke rol hebben bedrijfsleven, regionale overheden en onderwijsinstellingen hierin? Met andere woorden: hoe maken we de energietransitie in de Amsterdamse regio werkelijkheid? Daarover bogen bedrijven, bestuurders, politici, overheden en onderwijsinstellingen zich in het vroege ochtendgloren van 31 oktober bij het ontbijt, georganiseerd in samenwerking met het Havenbedrijf Amsterdam en VEMW, de branchevereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers.

Voorzitter Gertjan Lankhorst van VEMW trapt af. Hij schetst in zijn presentatie heel duidelijk wat ervoor nodig is om te komen tot 95% CO2-reductie in de industrie in 2050 (of de 49% CO2-reductie in 2030 uit het regeerakkoord). Het blijkt bijvoorbeeld dat een drastische CO2-reductie leidt tot een verdrievoudiging van industrieel stroomverbruik. De beschikbaarheid van voldoende en concurrerend geprijsde CO2-vrije elektriciteit is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

Rollen
De discussie gaat verder over de regie- of investeringsrol van de overheid in de ontwikkeling van netwerken om marktpartijen te helpen over de grenzen van het eigen bedrijf samen te werken. Bedrijven kunnen immers alleen langetermijn beslissingen nemen als het overheidsbeleid duidelijk is. Dit vraagt een andere rol van de Nederlandse overheid.

Waardeketens creëren met koplopers
Vervolgens praten de deelnemers verder over concrete oplossingen in drie interactieve workshops. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken dat maakt de discussie erg interessant. Zo belicht bijvoorbeeld Andre Gaastra dat CO2 net zo goed een afvalstof is en dat als dit vanuit de ladder van Lansink of evaluatie van het landelijke afvalbeheersplan III wordt bekeken, het relevant is te zien welke implicaties dit voor wet- en regelgeving meebrengt. Akzo Nobel noemt dat het bouwen aan nieuwe waardeketens met koplopers voor BV Nederland kan leiden tot een versnelling. De groep onder leiding van Dirk Kronemeijer van Good Fuels maakt een SWOT analyse van Groot-Amsterdam als aorta voor een green energy hub. De inzet van CO2-besparende innovaties en het belang van onderwijs daarbij is essentieel.

ORAM en energietransitie
ORAM bracht meer dan 50 leden en andere belanghebbenden in dit ontbijt samen om met elkaar in dialoog te gaan over standpunten en oplossingen voor energietransitie in de regio Amsterdam. Hierin willen we het ‘groen koopmanschap’ van groot ondernemend Amsterdam samen met haar stakeholders aanwenden om vanuit het ondernemersklimaat het verschil te maken en concreet stappen te zetten. Lees meer over ORAM en energietransitie.

ORAM-adviseur duurzaamheid, milieu en energie Giulietta Cohen

Fotorapportage Energietransitieontbijt