go to top

Eerste stappen regionale agenda Energietransitie

20 maart 2017

Energietransitie is voor de Amsterdamse regio van groot belang. De regio beschikt immers over een zeer uitgebreid en divers cluster energiegerelateerde bedrijvigheid. In R&D, handel, opwekking, opslag, productie inclusief aanverwante dienstverlening. Op land, op zee, fossiel en hernieuwbaar. Ook voor partijen als Tata Steel en Schiphol heeft de energietransitie grote gevolgen. Reden voor Shell en ORAM om partijen eens bij elkaar te halen rond de centrale vraag: ‘kunnen we komen tot een gezamenlijke agenda voor energietransitie in de regio?’ De bijeenkomst vond plaats tijdens een lunch in het Shell Technology Center in Amsterdam Noord. Doel van de lunch was om onderling nader kennis te maken, ideeën uit te wisselen en te komen tot concrete vervolgactie.

Img 0036Ewald Breunesse (Manager Energie transities bij Shell) trapte af met een overzicht van de actuele Nederlandse energiehuishouding en de aangrijpingspunten voor energietransitie. In de gebouwde omgeving, verkeer en vervoer, energie-opwekking, industrie en circulaire economie. Vervolgens gaven alle deelnemers een korte bespiegeling over hun rol in de energietransitie. Aansluitend werden in drie groepen regionale opties voor energietransitie geformuleerd. Tijdens de plenaire terugkoppeling bleek dat op lokaal en regionaal niveau het vooral overheden zijn die bepalen hoe aan energietransitie invulling wordt gegeven. Elke gemeente maakt daarin zijn eigen afweging en keuzes. Bedrijven zouden zich hierin veel actiever op kunnen stellen. De groep besluit om opnieuw bij elkaar te komen en de geformuleerde ideeën voor energietransitie nader uit te werken.

Eind vorig jaar verenigden zo’n 50 bedrijven en organisaties in Nederland, waaronder ook ORAM, zich in de Transitiecoalitie. De Coalitie riep het komende kabinet op om een Klimaatminister in te stellen, te komen tot langere termijn transitiedoelen (dwars door alle ministeries en bestuurslagen heen) en een ontwikkelings- en investeringsfonds in te stellen. Veel van de coalitieleden (tevens lid van ORAM) waaronder Shell, Siemens, AEB Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Deloitte, Arcadis, Eneco en Nuon zijn actief in de Amsterdamse regio.

Aan de transitielunch namen deel: ABN AMRO, AEB Amsterdam, Arcadis, AYOP – Amsterdam IJmond Offshore Ports, Bin2Barrel, Deloitte, Eneco, EY, GoodFuels, Havenbedrijf Amsterdam, ING Bank, NUON, Oiltanking Amsterdam, ORAM, Schiphol Group, Shell en Tata Steel. 

Transitielunch, maart 2017