Uitwisselen kennis en ervaring
De bijeenkomsten zijn een combinatie van een bedrijfsbezoek en een inhoudelijk thema. Er is altijd veel ruimte voor het delen van best practices. Met de sessies bevorderen de bedrijven de veiligheid van hun eigen operatie en die van anderen. Ook wisselen deelnemers informatie uit over aan veiligheids- en milieugerelateerde onderwerpen.

Het netwerk is primair bedoeld voor BRZO- en ARIE-bedrijven (bedrijven die wettelijk verplicht zijn een veiligheidsbeheerssysteem te voeren). Maar ook andere bedrijven, contractors en kennisleveranciers zijn actief betrokken.

ORAM Industrienetwerk is onderdeel van een landelijk netwerk. Onder andere het ministerie van I&M, branchevereniging VNCI en de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) moedigen lidmaatschap aan. ORAM Industrieknetwerk heeft zo’n 40 actieve deelnemers waaronder Tata Steel, Vopak, Forbo Floorings, en het veiligheidsnetwerk van Schiphol Airport.

Interesse? Neem dan contact op met Giulietta Cohen