Zaanstad stelt nu een Omgevingsplan op. De beoogde transformatie is zeer complex. Rond het terrein bevinden zich geluids- en veiligheidscontouren van Amsterdam (Westelijk Havengebied) en Schiphol. Er mogen om die reden niet direct woningen gebouwd worden. 

Om toch woningbouw mogelijk te maken is het streven om ter hoogte van het Hembrugterrein op termijn (2030) de geluidsbelasting te verminderen, dus ervoor te zorgen dat er minder geluid is. Voor (nieuwe) bedrijven die bijvoorbeeld gevestigd zijn in het westelijk havengebied, bestaat de kans dat ze in de toekomst niet zomaar verder kunnen met hun bedrijfsactiviteiten als voorheen.

Wij komen in dit dossier op voor de bedrijven in de buurt van het Hembrugterrein en brengen hun zorgen en wensen bij stakeholders onder de aandacht. Binnenkort start een participatietraject waar wij in betrokken zijn. We zullen inzetten op een Omgevingsplan waarin zekerheid is ingebouwd, zodat de Zaanse ontwikkelingen het ondernemers- en investeringsklimaat in de Amsterdamse havengebied niet zullen  belemmeren.

ORAM-directeur Kees Noorman vertelt voor NH Nieuws wat nieuwe bewoners van het Hembrugterrein kunnen verwachten. Bekijk het filmpje

Bekijk het filmpje

Heeft u vragen? Of een ander ruimtelijk issue dat het ondernemersklimaat onder druk zet? Neem contact op met Menno van der Valk.