Uit onderzoek dat wij hebben laten doen, blijkt dat boven 20-25% van de bedrijventerreinen in de stad een plannenwolk hangt. En dat terwijl er in Amsterdam zo veel behoefte is aan plekken om te werken. Of het nu gaat om kantoorbanen, productiewerk of dienstverlening. Hoe kunnen de wens om te wonen en te werken in de Amsterdamse regio samengaan?

Amsterdammers moeten niet alleen kunnen wonen in hun stad, maar er ook kunnen werken.

Productie neemt meer ruimte in dan diensten
Het onderzoek maakt ook zichtbaar dat bij plannen er gerekend wordt met een ruimtenorm voor arbeidsplaatsen van 30m2. Een norm die vooral van toepassing is op de dienstensector, zoals advocatenkantoren en architectenbureaus. Echter voor productiewerk, zoals, afvalverwerking en voedselproductie, heb je eerder 250 m2 per arbeidsplaats nodig. Daar is nu in de huidige plannen geen ruimte voor. Ruimte die nodig is om de functies van een groeiende stad te faciliteren. Bijvoorbeeld voor de energietransitie, zoals de opslag van waterstof, of voor de circulaire economie, zoals de verwerking van stadsafval.

Metropoolniveau en participatie
Bovendien is een schaalsprong nodig van stad naar Metropool om zo de groei op te kunnen vangen. Op metropoolniveau denken vraagt echter om een andere manier van plannen maken en andere participatie. Dan heb je ook nieuwe samenwerkingsvormen nodig, waarbij de innovatiekracht en creativiteit van het bedrijfsleven wordt aangewend bij transformatieopgaven.

Wij gaan concreet aan de slag met de ambitie om van Amsterdam een krachtige, inclusieve Metropool te maken met een diverse economie. Doet u mee?

Menno van der Valk
Manager Ondernemend Amsterdam
vdvalk@oram.nl
06 4714 6492