Mobiliteit in en rond Amsterdam

Op dit moment loopt Amsterdam tegen de grenzen van mobiliteit aan. En dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. We zitten in een snel veranderende stad waar mobiliteit een belangrijke schakel is. Samen met bedrijven denken wij na hoe we dit zo gunstig mogelijk kunnen invullen. Voor nu maar ook in de nabije toekomst.

De mobiliteitsvraagstukken van het bedrijfsleven vertegenwoordigen wij bij overheden vervoersorganisaties. We geven tegenwicht in de planvorming en pleiten voor een beter mobiliteitsbeleid met aandacht voor ondernemend Amsterdam. Hierbij denken we altijd na over haalbare alternatieven met een positieve impact voor iedereen.

Onze pijlers

Binnen ORAM hanteren we drie pijlers die wij belangrijk vinden om voor een optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam:

  • Interregionale bereikbaarheid voor werkgevers: gezamenlijke inspanningen op mobiliteitsgebied leiden tot minder files, sneller openbaar vervoer en schonere lucht. Een interregionale aanpak voor werkgevers binnen Metropoolregio Amsterdam is daarom van groot belang en een randvoorwaarden voor het realiseren van de economische ambities van de regio.
  • Transport over water en staddistributie: er is veel potentie om een deel van de bouwlogistiek over water te laten verlopen. Hiermee neemt de druk op het wegennet af wat zorgt voor een bereikbaardere stad.
  • Spoorgoederenvervoer en achterlandverbindingen: vervoer over het spoor heeft veel voordelen; het is snel, veilig en duurzaam. Het spoor biedt daarom enorme kansen voor bedrijven, zeker doordat de logistieke stromen alleen maar toenemen en de achterlandverbindingen steeds belangrijker worden.

Onze aanpak

Samen met bedrijfsleven houden we ons bezig met verschillende projecten en initiatieven. Zo hebben we onlangs een belangrijke bijdrage geleverd aan de lobby bij de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de kleine ring. Daarnaast zijn wij initiatiefnemer van verschillende mobiliteitsprojecten:

  • Breikers: samen met een aantal partners hebben we Breikers opgericht. Het doel van Breikers is om het bedrijfsleven te stimuleren zelf actiever na te denken over de transitie naar slimme & duurzame mobiliteit en logistiek. Lees meer over Breikers.
  • Zuidascommisie: in de Zuidascommissie bespreken we samen met het bedrijfsleven thema’s als bereikbaarheid, het Zuidasdok, het dagelijks beheer en het vestigingsklimaat van het gebied. Op basis van deze gesprekken gaan we naar de gemeente en andere publieke organisaties om te komen tot oplossingen en publiek-private initiatieven. Lees meer over Zuidascommisie.
  • Van A tot Zuidas: wij faciliteren het onafhankelijk platform ‘Van A tot Zuidas’ om duurzame mobiliteit te stimuleren van en naar Zuidas. Door het platform worden mobiliteitsinitiatieven en aanbieders verbonden en inzichtelijk gemaakt. Lees meer over Van A tot Zuidas.

Helder krijgen wat je als bedrijf kan doen op het gebied van mobiliteit? Gewoon even sparren? Of heb je een goed idee? Neem dan contact op met Menno van der Valk.

Menno van der Valk
Manager Operations
vdvalk@oram.nl
06 4714 6492

 

 

Meer over Optimale mobiliteit