Veel strenge voorwaarden
Met name de voorwaarden die aan de opslag van cacao worden gesteld zijn punt van aandacht. Voorbeelden zijn het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen en brandveiligheid. In de Commissie Cacao zijn alle cacao-opslagbedrijven uit de regio vertegenwoordigd.

Voorzitter van de Commissie Cacao is Vanessa Witteman van C. Steinweg. Secretaris is Annemarie Haasjes van ORAM.