De haven is een logistiek knooppunt, uniek in Nederland door de nabijheid van luchthaven en dataport. Amsterdam kan zonder de haven de toekomst niet aan. Die overtuiging zit ons als havenbranchevereniging in het dna. Met ons netwerk van commissies, zoals de cacaocommissie, commissie scheepsagenten en scheepsbewegingen dringen we door in de haarvaten van de haven.

Amsterdam kan zonder de haven de toekomst niet aan.

We zitten aan tafel met alle belangrijke spelers en beslissers. Zo doen we rechtstreeks zaken met het havenbedrijf, de douane, lokale en nationale overheden. Ook hebben we een zetel in het algemeen bestuur van VNO-NCW. Zo zetten we echt stappen. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van haventarieven, de lobby op Europees niveau en bij concrete issues als rioolslib en de brug over het IJ.

Samen met onze leden geven we concreet invulling aan een stevige positie, operatie en stroomlijning van de haven.