Continuïteit
Tegelijkertijd is het van belang dat de continuïteit van de bedrijfsprocessen gewaarborgd is. De commissie olie werkt om die reden ook aan een efficiënt en effectief speelveld voor de bedrijven. De opslagbedrijven hebben veel gezamenlijke omgevingsbelangen. In de commissie worden deze geïnventariseerd en opgepakt. Dit is bijvoorbeeld het gezamenlijk bespreken van wet- en regelgeving. Belangrijke gesprekspartners voor de Commissie zijn de Omgevingsdienst NZKG,  de Arbeidsinspectie, provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf.

Voorzitter van de Commissie Energieopslag is Arjen Schneiders van Exolum Amsterdam BV. Secretaris is Giulietta Cohen van ORAM.