Stichting IJBAAN voor realisatie kabelbaan over het IJ

Begin 2014 ontstond bij Bas Dekker het idee voor de IJBAAN. Aanleiding was de publieke discussie over nieuwe verbindingen over ’t IJ. Een stedelijke kabelbaan zou een hoogwaardige, aanvullende OV-verbinding over het IJ kunnen worden. Kort daarna kwam hij Willem Wessels tegen, die ook al langer rondliep met een dergelijk idee. Zeven jaar later én verschillende haalbaarheidsonderzoeken verder spreken we Bas over de vorderingen van Stichting IJBAAN Amsterdam en de ambities voor de toekomst. Daarnaast verwelkomen we Stichting IJBAAN als nieuw lid van ORAM.

Op 3 november 2019 verscheen in het Parool het opiniestuk ‘Geef de stad een kabelbaan cadeau’. Een ingezonden stuk van Bas Dekker en Wim Wessels van stichting IJBAAN Amsterdam. De boodschap was duidelijk: als Amsterdam 750 jaar bestaat, moet er een kabelbaan staan die de IJ-oevers met elkaar verbindt. Een product door én voor de Amsterdammer. En dat allemaal feestelijk geopend door de burgemeester tijdens SAIL 2025. Verscheidene reacties stroomden binnen. ‘Zou het dan nou echt kunnen?’

Een kabelbaan als verbindende factor

Ja, zeggen Bas en Willem. In de jaren voorafgaand aan het stuk werkten zij verder aan het idee, kregen steun van verschillende publieke en private partners, deden diverse haalbaarheidsonderzoeken en maakten schetsontwerpen in samenwerking met Arcadis en UNStudio. ‘Fully prepared’ schreven zij het stuk voor Parool. Dit is volgens hen namelijk dé aanvullende oplossing voor de bereikbaarheid aan de noordwest kant van de stad en regio en in combinatie met de uitbreiding van de metro, uiterst toekomstbestendig. Binnen 4 minuten ben je van Noord naar Zuid, 11.000 mensen kunnen per uur (heen- en terug) worden vervoerd en het is 100% elektrisch, dus geen uitstoot en geluidsoverlast. De kabelbaan hangt op een minimale hoogte van 80 meter en levert volgens stichting IJBAAN geen belemmering op voor de aangrenzende industrie en scheepvaart. De kabelbaan zorgt volgens Dekker voor ‘verbinding’ tussen de Noordelijke en Zuidelijke kant van het IJ, verbinding tussen de stad en de haven en is aantrekkelijk voor het dagelijks gebruik.

Het uitgangspunt bij realisatie is volledig private financiering en het wachten is nu enkel nog op goedkeuring van een aantal partijen. Bas en Willem zitten er in ieder geval helemaal klaar voor en voelen dat er momentum ontstaat, zodat het project binnenkort van start kan gaan.

Welkom bij ORAM!

Stichting IJBAAN is onlangs lid geworden van onze ondernemersverening. Dekker zag dit als een logisch gevolg gelet op de ontwikkelingen van stichting IJBAAN. Om een dergelijk initiatief verder te brengen is aansluiting bij een groot netwerk noodzakelijk. ORAM heeft een divers netwerk met tal van potentiële partners. Bas kijkt er dan ook naar uit om het netwerk tijdens (virtuele) netwerkborrels te leren kennen.