Ruimte voor werk 10 oktober 2019

Rapport Werken aan een Nieuw Amsterdam

ORAM heeft onderzoek laten uitvoeren door stedenbouwkundig bureau MUST naar de invulling van de ruimtevraag in de Amsterdamse Metropoolregio. Het resultaat hiervan is het rapport Werken aan een Nieuw Amsterdam. Onderstaand vindt u het voorwoord van het rapport geschreven door ORAM. Onder aan het voorwoord vindt u de link naar het volledige rapport.

VOORWOORD

Er is grote behoefte aan woningen in de regio Amsterdam. Dat is ook in het belang van bedrijven. Hun medewerkers moeten immers in de buurt van hun werk kunnen wonen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat de grote groei ten koste gaat van ruimte voor werk.

Of het nu gaat om kantoorbanen, productiewerk of dienstverlening: we moeten oog blijven houden voor voldoende plekken om te werken voor iedereen. Hoe kunnen de wens om te wonen en te werken in de Amsterdamse regio samengaan?  

Inclusieve Metropool

Met dit vraagstuk is stedenbouwkundig onderzoeksbureau MUST met ons aan de slag gegaan. Het resultaat ligt nu voor u: het rapport Werken aan een nieuw Amsterdam. Een ontwerpend onderzoek dat verkent wat er – gegeven de schaarse ruimte – nodig is voor een stad met meer wonen, meer werken en meer functies.

“Dit rapport is een uitnodiging om concreet aan de slag te gaan met onze gezamenlijke ambitie om van Amsterdam een krachtige, inclusieve Metropool te maken met een diverse economie.”

Participatie

Een van de belangrijke bevindingen is dat een schaalsprong van stad naar metropool nodig is om de groei op te kunnen vangen. Op metropoolniveau denken vraagt echter om een andere manier van plannen maken en andere participatie. Dan heb je ook nieuwe samenwerkingsvormen nodig, waarbij de innovatiekracht en creativiteit van diverse stakeholders wordt aangewend. Die handschoen hebben wij alvast opgepakt. We hebben als gemeenschappelijk bedrijfsleven een nieuw participatieplatform opgericht. Een platform dat optreedt als verbinder tussen gemeente en bedrijfsleven en een nieuwe invulling geeft aan participatie van het bedrijfsleven bij transformatieopgaven.

Dit rapport is niet het slotstuk van een onderzoek, maar een begin. Het is een uitnodiging om concreet aan de slag te gaan met onze gezamenlijke ambitie om van Amsterdam een krachtige, inclusieve Metropool te maken met een diverse economie. Doet u mee?