Vereniging 29 september 2017

Blauwdruk voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam

Samen met toonaangevende ondernemers, bestuurders en wetenschappers heeft ORAM een blauwdruk gemaakt voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam. Deze Blauwdruk is een agenda voor de toekomst.

Het zijn de thema’s die bepalend zouden moeten zijn voor de politieke en bestuurlijke agenda voor de komende jaren. Ondernemend Amsterdam wil een inclusieve stad & een gezonde leefomgeving. Dit betekent: toegang tot een goede gezondheidszorg, stabiliteit en veiligheid, een evenwichtige woningmarkt, duurzame economische groei, kwaliteit van infrastructuur, een goed functionerend openbaar bestuur, goede scholing, kwaliteit van leven en uiteraard een bloeiend bedrijfsleven.

Met deze thema’s zijn we na ons jubileumjaar verder gegaan. U vindt ze terug in de thema’s van ORAM.