Standpunten


Op dit moment zijn we druk bezig alle standpunten online te plaatsen. Binnenkort is deze pagina gevuld.

Wilt u weten wat onze standpunten zijn? Zoekt u meer informatie over belangrijke dossiers voor ondernemend Amsterdam? Wilt u weten welke publicaties wij hebben?

U vindt het hieronder.

Mobiliteit
Zuidas sleutelpositie
17 augustus 2020
Optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam kan volgens ORAM alleen ontstaan vanuit een interregionaal vertrekpunt. De sleutelpositie ligt hierbij grotendeels in Zuidas.
Ruimte
IJ-oeververbindingen
26 juni 2020
ORAM pleit voor een duurzame en veilige oeververbinding die rekening houdt met de unieke situatie van het IJ. Het gebruik van het water is veelzijdig met verschillende doeleinden en modaliteiten. 
Duurzaamheid
Reactie ORAM op strategie Amsterdam circulair 2020-2025
9 april 2020
Deze week heeft het College van B&W de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020-2021 vastgesteld.
Ruimte voor werk
Reactie ORAM op Bedrijvenstrategie | Amsterdam Duurzaam Productief
13 januari 2020
Gemeente Amsterdam (Economische Zaken) heeft een nieuwe bedrijvenstrategie genaamd ‘Amsterdam Duurzaam Productief’ gepresenteerd. Hieronder vindt u onze reactie op deze Strategie.
Metropoolregio
Reactie ORAM - Ondernemend Amsterdam op de concept-MRA agenda
19 december 2019
De Metropool Regio Amsterdam beslaat een gebied van 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA werkt samen op basis van de MRA Agenda.
Ruimte voor werk
Rapport Werken aan een Nieuw Amsterdam
10 oktober 2019
ORAM heeft onderzoek laten uitvoeren door stedenbouwkundig bureau MUST naar de invulling van de ruimtevraag in de Amsterdamse Metropoolregio. Het resultaat hiervan is het rapport Werken aan een Nieuw Amsterdam. Onderstaand vindt u het voorwoord van het rapport geschreven door ORAM. Onder aan het voorwoord vindt u de link naar het volledige rapport.
Ruinte voor werk
Reactie ORAM op Haven-Stad rapport van het Urban Land Institute
6 september 2019
Het Urban Land Institute (ULI), een internationaal netwerk van stedenbouwkundige experts, heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van Haven-Stad.
Ruimte voor werk
Standpunt ORAM over Hembrugterrein
4 februari 2019
Hoe zorgen we gezamenlijk dat een omgevingsplan voor een ontwikkelgebied een succes wordt voor overheden, bewoners en bedrijven? Hoe maken we van participatie een succes?
Vereniging
Blauwdruk voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam
29 september 2017
Samen met toonaangevende ondernemers, bestuurders en wetenschappers heeft ORAM een blauwdruk gemaakt voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam. Deze Blauwdruk is een agenda voor de toekomst.