go to top

RGBG sessie

Peter De BoisDe ‘RGBG Strategische Methode’ is een instrument voor het programmeren van stedelijke en regionale ontwikkelingen en het verkennen van functioneel ruimtelijke strategieën voor toekomstige ontwikkelingen, in de vorm van dynamische en hybride scenario’s. RGBG, staat voor de kleur rood (bouwen), groen (groenvoorziening), blauw (water) en grijs (infrastructuur). Het instrument ontleend zijn waarde aan het feit dat het in staat is deze strategieën en scenario’s, op basis van een workshop van 1 of 2 dagdelen en korte tijdspanne voor de uitwerking daarvan te produceren. 

Rgbg Perspectief

De methode faciliteert de visualisering van inzichten, ideeën expertise en visies van individuele en/of gemeenschappelijke belanghebbenden, zoals stedelijke professionals, ondernemers, politici, bewoners en andere betrokken partijen of individuen over die toekomstige stedelijke ontwikkelingen.