go to top

Amsterdam hoeft niet groot te zijn om succesvol te blijven

10 april 2017

Amsterdam hoeft niet groter te worden in omvang om succesvol te kunnen opereren als wereldstad. Maar aan de kwaliteit van het aanbod op punten van talent management, ruimte voor ondernemerschap en digitalisering zal moeten worden gewerkt om mee te kunnen met smart cities in de rest van de wereld. Dat was de conclusie aan het einde van de Sessie Succes, een bijeenkomst van de Coalitie voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam in.

Img 025 LrOnder leiding van moderator Kamran Ullah ontstond een boeiend gesprek met sprekers Michiel van der Eerde (Baut Amsterdam) en Peter Dijkstra (Cisco). Van der Eerde pleitte voor meer begrip voor ondernemers en ruimte voor ondernemerschap binnen de gemeente. Dijkstra toonde aan dat Amsterdam de digitalisering van de stad kan versnellen als zij de verschillende initiatieven op dit dossier beter weet te bundelen tot één strategie en plan van aanpak. Hij wees in dat opzicht naar Kopenhagen; smart city nummer 1 in Europa. Hun model zou als voorbeeld kunnen dienen voor Amsterdam.

Eerder ging de Coalitie met ORAM-leden en studenten van de Universiteit van Amsterdam in discussie over de onderwerpen Fysieke Stad en Talent. De opbrengst uit deze sessies wordt aangewend in de realisatie van de Blauwdruk voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam, die op 29 september aanstaande aan het stadsbestuur zal worden overhandigd.
Roel Mostert

Sessie Succes