Over oram

Wij zijn ORAM. We zijn het grootste netwerk van bedrijven in de regio Amsterdam en we zetten ons al meer dan 100 jaar in voor een uitstekend ondernemers- en vestigingsklimaat in de Metropoolregio.

We zijn kennispartner en belangenbehartiger en brengen de 600 bedrijven die lid zijn samen rondom actuele thema’s als haven, ruimte voor werk, mobiliteit en energietransitie. We organiseren netwerk- en themabijeenkomsten en lid worden is voor iedere ondernemer die op zoek is naar persoonlijk contact interessant.

ORAM heeft de ambitie om van Amsterdam een krachtige, inclusieve Metropool te maken met een diverse economie. Doet u mee?

Voordelen ORAM

  • Actieve lobby voor ondernemers in Groot-Amsterdam
  • Grootste en meest diverse ondernemersvereniging
  • Inspirerende netwerk- en themabijeenkomsten
  • Enige onafhankelijke belangenbehartiger voor Amsterdamse bedrijven
  • Lidmaatschap voor meerdere medewerkers per bedrijf en voor Young Professionals

Ons Team

Met ons team van medewerkers zetten wij ons elke dag in voor onze leden. We onderhouden contact met leden en overheden, organiseren netwerkbijeenkomsten, maken ons sterk voor belangrijke lobbydossiers en zetten ons voortdurend in voor een nog beter en interessanter netwerk.

Ons bestuur

De leden van het Algemeen Bestuur (AB) zetten  zich actief en belangeloos in voor een goed ondernemersklimaat in de Amsterdamse regio. Samen beschikken de bestuursleden over een enorm netwerk van zakelijke contacten. Het AB kijkt daarnaast op hoofdlijnen naar beleid en strategie. In het Dagelijks Bestuur (DB) zijn de voorzitter, penningmeester en enkele AB-leden vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging.