Standpunten


Wilt u weten wat onze standpunten zijn? Zoekt u meer informatie over belangrijke dossiers voor ondernemend Amsterdam? Wilt u weten welke publicaties wij hebben?

U vindt het hieronder.

Circulaire Economie
Circulaire haven op weg naar 2030
7 maart 2022
Het Netwerk Circulair, dat industriële circulariteit beter op de kaart wil zetten, ziet versnellingskansen. Benieuwd welke dat zijn?
Mobiliteit
ORAM in Zuidas
17 juni 2021
Zuidas heeft als toonaangevende kantorenlocatie een cruciale positie voor het (internationaal) economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). ORAM komt op voor de belangen van ondernemers en bedrijven in Zuidas om de kwalitatieve uitgangspunten van deze toplocatie te waarborgen.
Ruimte
IJ-oeververbindingen
26 juni 2020
ORAM pleit voor een duurzame en veilige oeververbinding die rekening houdt met de unieke situatie van het IJ. Het gebruik van het water is veelzijdig met verschillende doeleinden en modaliteiten. 
Duurzaamheid
Reactie ORAM op strategie Amsterdam circulair 2020-2025
9 april 2020
Deze week heeft het College van B&W de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020-2021 vastgesteld.
Ruimte voor werk
Reactie ORAM op Bedrijvenstrategie | Amsterdam Duurzaam Productief
13 januari 2020
Gemeente Amsterdam (Economische Zaken) heeft een nieuwe bedrijvenstrategie genaamd ‘Amsterdam Duurzaam Productief’ gepresenteerd. Hieronder vindt u onze reactie op deze Strategie.
Metropoolregio
Reactie ORAM - Ondernemend Amsterdam op de concept-MRA agenda
19 december 2019
De Metropool Regio Amsterdam beslaat een gebied van 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA werkt samen op basis van de MRA Agenda.
Ruimte voor werk
Rapport Werken aan een Nieuw Amsterdam
10 oktober 2019
ORAM heeft onderzoek laten uitvoeren door stedenbouwkundig bureau MUST naar de invulling van de ruimtevraag in de Amsterdamse Metropoolregio. Het resultaat hiervan is het rapport Werken aan een Nieuw Amsterdam. Onderstaand vindt u het voorwoord van het rapport geschreven door ORAM. Onder aan het voorwoord vindt u de link naar het volledige rapport.
Ruinte voor werk
Reactie ORAM op Haven-Stad rapport van het Urban Land Institute
6 september 2019
Het Urban Land Institute (ULI), een internationaal netwerk van stedenbouwkundige experts, heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van Haven-Stad.
Ruimte voor werk
Standpunt ORAM over Hembrugterrein
4 februari 2019
Hoe zorgen we gezamenlijk dat een omgevingsplan voor een ontwikkelgebied een succes wordt voor overheden, bewoners en bedrijven? Hoe maken we van participatie een succes?
Vereniging
Blauwdruk voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam
29 september 2017
Samen met toonaangevende ondernemers, bestuurders en wetenschappers heeft ORAM een blauwdruk gemaakt voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam. Deze Blauwdruk is een agenda voor de toekomst.