Bestuur

De leden van het Algemeen Bestuur (AB) zetten  zich actief en belangeloos in voor een goed ondernemersklimaat in de Amsterdamse regio. Samen beschikken de bestuursleden over een enorm netwerk van zakelijke contacten. Het AB kijkt daarnaast op hoofdlijnen naar beleid en strategie. In het Dagelijks Bestuur (DB) zijn de voorzitter, penningmeester en enkele AB-leden vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging.