Opzeggen

Wilt u opzeggen? Dat vinden wij uiteraard erg jammer. Hieronder leest u hoe u kunt opzeggen.
Het ORAM-lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan gemakkelijk door vóór 1 oktober een email te sturen aan lie@oram.nl of door een aangetekende brief te sturen. Deze dient ook vóór
1 oktober van het lopende kalenderjaar bij ons binnen te zijn. Het ORAM-regelement is na te lezen in de Statuten. Heeft u nog vragen? Bel 020 6222 111.