In de media

 

De experts van ORAM worden regelmatig geïnterviewd door journalisten van online media, radio, televisie, kranten, tijdschriften, en vakbladen. Bekijk de meest recente publicaties.

Zuidas
ORAM in FD over de bouw van Zuidasdok
30 augustus 2022
Het Zuidasdok in het Amsterdamse zakendistrict komt maar niet van de grond. Binnenkort moet de aanbesteding starten van de tunnel. Zonder geld dreigt opnieuw vertraging.
Ruimte
ORAM in Het Parool over effectiever inzetten van ruimte in Groot-Amsterdam
29 juni 2022
In plaats van bedrijventerreinen te transformeren tot woongebieden, zou de beschikbare ruimte in Groot-Amsterdam effectiever moeten worden ingezet, bepleit Kees Noorman.
Ruimte
Menging van functies NDSM-terrein
9 november 2021
In Het Parool verscheen een opiniestuk over het oostelijke deel van de NDSM-werf. Daar dreigt de balans tussen de verschillende functies van het terrein zoek te raken.
Energietransitie
ORAM in Het Parool over dreigende stroominfarct in Amsterdam
6 juli 2021
Het Amsterdamse elektriciteitsnet kan de groei van de stad en de energietransitie niet meer bijbenen, waarschuwt netbeheerder Liander. Dat heeft flinke gevolgen voor de stad, Amsterdammers en bedrijven.
Ruimte voor werk
ORAM in FD over nieuwe omgevingsvisie Amsterdam 2050
2 maart 2021
Amsterdamse ondernemingen, verenigd in ORAM, zijn doodsbenauwd dat een deel van de bedrijvigheid uit de hoofdstad moet verkassen zonder dat er uitzicht is op geschikte en betaalbare alternatieven.
Haven
ORAM in Parool over stikstofproblematiek Haven
26 februari 2021
“De stikstofproblematiek veroorzaakt ‘desastreuze’ knelpunten in de Amsterdamse haven.
Ruinte
ORAM in Nieuwsblad Transport over IJ-oever advies:
30 juni 2020
De Amsterdamse havengemeenschap kan opgelucht ademhalen. Als het aan de Adviescommissie Oeververbindingen ligt, wordt er geen Javabrug over het IJ gebouwd met allerlei nautische risico’s voor de binnenvaart.
Ruimte
ORAM in Parool over IJ-oever advies
26 juni 2020
“De IJ-oeververbinding is een lang gekoesterde wens van Amsterdam. De Javabrug moeten we maar snel vergeten. Goed dat er ook een verbinding te maken valt die én aantrekkelijk is voor voetgangers, fietsers, OV én voor de scheepvaart.”
Ruimte
In Telegraaf: ORAM boos over afserveren werf
10 juni 2020
Werkgeversclub ORAM is zwaar teleurgesteld in wethouder Van Doorninck (GroenLinks). Die heeft afgelopen week een plan van scheepswerf Damen Shipyards om een woonwijk rondom het bedrijf te ontwikkelen, terzijde geschoven.
Ruimte
ORAM in Parool: Plan om scheepswerf te combineren niet haalbaar
9 juni 2020
“Je merkt aan alles dat de focus ligt op het bouwen van nieuwe woningen. Het stadsbestuur heeft een blinde vlek voor alles wat te maken heeft met bedrijventerreinen, industrie en plekken waar gewerkt kan worden.”
Ondernemen
ORAM in Pakhuis de Zwijger/AT5 – Stad in spagaat, economie
23 april 2020
Directeur Kees Noorman ging in gesprek met wethouder economische zaken Victor Everhardt: “We moeten nu 'de tering naar de nering zetten' en zorgen dat we bedrijven zo veel mogelijk ruimte geven om te continueren.”  
Ondernemen
In Parool: 5000 kilo aardappelen naar gezinnen in nood
9 april 2020
Vijfduizend kilo aardappelen die ligt te verpieteren bij boeren rondom Amsterdam, gaat naar gezinnen die het vanwege de coronacrisis extra moeilijk hebben.