In de media

 

De experts van ORAM worden regelmatig geïnterviewd door journalisten van online media, radio, televisie, kranten, tijdschriften, en vakbladen. Bekijk de meest recente publicaties.

Ondernemen
Ondernemers zien niet op tegen provinciaal monsterverbond BBB-VVD-PvdA en GroenLinks
5 mei 2023
“Ondernemend Noord-Holland, met als spreekbuizen het Economisch Forum Holland boven Amsterdam en ORAM, de ondernemersvereniging in de Amsterdamse regio, ziet brood in een brede coalitie van BBB-VVD-PvdA en GroenLinks in Provinciale Staten.
Ruimte voor werk
Provincie, pak meer regie op de ruimtelijke ordening en zorg voor je bedrijventerreinen
10 maart 2023
Met het oog op de komende Statenverkiezingen doen ondernemers een beroep op de politiek om niet alle bedrijventerreinen om te bouwen tot woonwijk. Namens hen klimmen Kees Noorman, directeur Oram, de ondernemersvereniging in de Amsterdamse Regio en Friso de Zeeuw, voorzitter Economisch Forum Holland boven Amsterdam in de pen. Ze schreven onderstaand opiniestuk.
Energietransitie
ORAM in Het Parool over energietransitie en vrouwen
8 maart 2023
Bedrijven zijn volop bezig met energietransitie. Het biedt veel kansen, maar is ook enorm complex. We hebben alle invalshoeken en perspectieven, dus ook die van vrouwen, nodig om deze enorme opgave op te lossen en aan te kunnen.
Zuidas
ORAM in FD over de bouw van Zuidasdok
30 augustus 2022
Het Zuidasdok in het Amsterdamse zakendistrict komt maar niet van de grond. Binnenkort moet de aanbesteding starten van de tunnel. Zonder geld dreigt opnieuw vertraging.
Ruimte
ORAM in Het Parool over effectiever inzetten van ruimte in Groot-Amsterdam
29 juni 2022
In plaats van bedrijventerreinen te transformeren tot woongebieden, zou de beschikbare ruimte in Groot-Amsterdam effectiever moeten worden ingezet, bepleit Kees Noorman.
Ruimte
Menging van functies NDSM-terrein
9 november 2021
In Het Parool verscheen een opiniestuk over het oostelijke deel van de NDSM-werf. Daar dreigt de balans tussen de verschillende functies van het terrein zoek te raken.
Energietransitie
ORAM in Het Parool over dreigende stroominfarct in Amsterdam
6 juli 2021
Het Amsterdamse elektriciteitsnet kan de groei van de stad en de energietransitie niet meer bijbenen, waarschuwt netbeheerder Liander. Dat heeft flinke gevolgen voor de stad, Amsterdammers en bedrijven.
Ruimte voor werk
ORAM in FD over nieuwe omgevingsvisie Amsterdam 2050
2 maart 2021
Amsterdamse ondernemingen, verenigd in ORAM, zijn doodsbenauwd dat een deel van de bedrijvigheid uit de hoofdstad moet verkassen zonder dat er uitzicht is op geschikte en betaalbare alternatieven.
Haven
ORAM in Parool over stikstofproblematiek Haven
26 februari 2021
“De stikstofproblematiek veroorzaakt ‘desastreuze’ knelpunten in de Amsterdamse haven.
Ruinte
ORAM in Nieuwsblad Transport over IJ-oever advies:
30 juni 2020
De Amsterdamse havengemeenschap kan opgelucht ademhalen. Als het aan de Adviescommissie Oeververbindingen ligt, wordt er geen Javabrug over het IJ gebouwd met allerlei nautische risico’s voor de binnenvaart.
Ruimte
ORAM in Parool over IJ-oever advies
26 juni 2020
“De IJ-oeververbinding is een lang gekoesterde wens van Amsterdam. De Javabrug moeten we maar snel vergeten. Goed dat er ook een verbinding te maken valt die én aantrekkelijk is voor voetgangers, fietsers, OV én voor de scheepvaart.”
Ruimte
In Telegraaf: ORAM boos over afserveren werf
10 juni 2020
Werkgeversclub ORAM is zwaar teleurgesteld in wethouder Van Doorninck (GroenLinks). Die heeft afgelopen week een plan van scheepswerf Damen Shipyards om een woonwijk rondom het bedrijf te ontwikkelen, terzijde geschoven.