Mobiliteit 2 mei 2019

Zuidas zoekt alternatieven voor files

De bereikbaarheid van Zuidas staat onder druk. We weten het inmiddels allemaal, maar voelen we het ook? Misschien niet, en dat is goed, want op het moment dat we het echt gaan voelen, is het eigenlijk al te laat.

Maatregelen en aanpassingen in reisgedrag moeten nu plaatsvinden, willen we de “bak ellende” zoals Jos Hollestelle, mobiliteitscoach bij Breikers het beschrijft, voorblijven. En dat willen we van twee kanten aanpakken: bottom up, maar ook top down. Op 25 april organiseerden Green Business Club Zuidas, Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, ORAM, BYCS, Hello Zuidas, Breikers, Projectorganisatie Zuidasdok?  enZuidas gemeente Amsterdam een bijeenkomst over de werkgeversaanpak met betrekking tot mobiliteit.  Moderator Diederik Imfeld sprak met werkgevers die effectieve maatregelen hebben getroffen om werknemers duurzamer en efficiënter te laten reizen. En het mooie is, dat als je dat goed doet, het helemaal niet top down aanvoelt…

Green days
De eerste spreker prof. dr. Erik Verhoef van de Vrije Universiteit heeft een systeem ontwikkeld van tradeable green days. Het principe is simpel: geef als werkgever elke werknemer een aantal reisdagen, die men onderling kan verhandelen. Door het aantal dagen waarop mensen reizen eerst vast te tellen, en vervolgens minder dagen uit te geven, creëer je schaarste. Hierdoor stijgt de waarde van een reisdag, en kunnen niet reizende werknemers hun reisdagen verkopen. Niet “groene” dagen worden zo onaantrekkelijker gemaakt, en werknemers die wel groen bezig zijn, worden beloond. Wat een “groene” dag is, kan per bedrijf worden bepaald en kan variëren van fietsend naar het werk, OV tot bijvoorbeeld deelmobiliteit. Volgens Verhoef is Zuidas een perfecte omgeving voor dit nieuwe concept. Bedrijven die mee willen doen aan een pilot, kunnen zich aanmelden via e.t.verhoef@vu.nl

Deelauto Amber
De eerste werkgever aan het woord is ABN AMRO. Jos Doornenbal vertelt over Amber, een elektrisch deelautosysteem dat ABN sinds 2017 in gebruik heeft genomen. Men begon in Eindhoven met 25 managers en vijf deelauto’s, en is inmiddels uitgebreid naar Amsterdam en andere filialen. Waar men in Eindhoven begon met Amber als een optie voor medewerkers, werd het in Amsterdam als onvoldongen feit gepresenteerd. In eerste instantie leverde dit wat protest op, maar men was er snel aan gewend. Sterker nog, men werd enthousiast. Door gebruik te maken van Amber wordt er minder met de auto naar het werk gereden, maar is er een auto beschikbaar als die nodig is. Alleen al in het eerste kwartaal van 2019 is hiermee 22.750 kg CO2 bespaard. 

De fiets centraal
Een volgend succesverhaal komt van Universitair Medisch Centrum Groningen, waar een mobiliteitsbeleid wordt  gevoerd waarbij de fiets centraal staat. Dit werd ingevoerd op een moment waarop al 51% van de werknemers de fiets als hoofdvervoersmiddel gebruikte om naar het werk te Komen. Toch zagen zij nog ruimte voor verbetering. Het fietsbeleid zet in op:

1. Een vernieuwde fietsregeling
2. Betere voorzieningen, zoals oplaadpunten en fietsenstallingen
3. Stimuleringsmaatregelingen, zoals probeerweken en kortingsafspraken.

Deze maatregelen waren zeer effectief: er word inmiddels 45% meer gebruik gemaakt van de fiscale fietsregeling, de fietsenstallingen zijn voller. Als belangrijk middel voor dit succes  wordt communicatie genoemd: men moet goed op de hoogte zijn van de alternatieven, en de werkgever kan een “wij gevoel” creëren zodat iedereen meedoet, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de “goede zaak”. 

Gratis mobiliteitsconsultant
Werkgevers in Zuidas die aan de slag willen met mobiliteit en hun werknemers alternatieven willen bieden voor de (lease)auto en het spitsreizen in het algemeen, kunnen terecht bij Breikers. Deze organisatie is sinds 2018 in Zuidas neergestreken en heeft per organisatie 40 gratis adviesuren van gespecialiseerde mobiliteitsconsultants beschikbaar. De mobiliteitsconsultants van Breikers helpen organisaties met op maat gemaakte mobiliteitsmaatregelen en oplossingen, en advies over (fiscale) regelingen. Breikers kan haar adviesuren onafhankelijk en kosteloos aan werkgevers aanbieden omdat  zij werken voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid van de Rijksoverheid. Jos Hollestelle, die Breikers in deze bijeenkomst vertegenwoordigt, benadrukt nogmaals dat er geen “Holy Grail” bestaat, maar dat de kansen liggen bij verschillende combinaties van verschillende maatregelen, die bij elke organisatie net even anders zullen worden toegepast en gecombineerd. Wil je een gesprek met een Breikers consultant voor professioneel en op maat gemaakt advies? Neem contact op met jos@wijzijnbreikers.nl en Menno van der Valk.

En om te beginnen kun je natuurlijk eens goed rondkijken op www.vanAtotZuidas.nl, waar duurzame en efficiënte reismogelijkheden zijn verzameld voor werkgever en werknemer.

Over ORAM mobiliteit
Door de groei van de stad lopen we op dit moment tegen de grenzen aan van mobiliteit. En dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. De capaciteit van de infrastructuur en het OV-netwerk staat onder druk. Dat vraagt dus om slimme creatieve oplossingen. Voor de hele regio. Daar zetten wij ons voor in, want als de regio bereikbaar is, dan is Amsterdam bereikbaar.

Meer weten over van A tot Zuidas of optimale mobiliteit? Neem contact op met programmamanager Menno van der Valk.

Klik hier voor de foto’s

Kijk hier het filmpje