Mobiliteit 17 augustus 2020

Zuidas sleutelpositie

Optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam kan volgens ORAM alleen ontstaan vanuit een interregionaal vertrekpunt. De sleutelpositie ligt hierbij grotendeels in Zuidas. Diverse vervoersstromen komen op deze plek samen, waar zonder de nodige investeringen de  capaciteitsproblemen steeds verder zullen toenemen. Gevolg: enorme vertragingen. Een goede afwikkeling van trein, weg, metro en tram is cruciaal voor zowel de bereikbaarheid van Zuidas zelf als voor de bereikbaarheid tussen de verschillende knooppunten in de MRA.

 

Zuidasdok 

Voor een betere bereikbaarheid van Zuidas en van de noordelijke Randstad gaat de A10-Zuid van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in het hart van Zuidas onder de grond. Station Amsterdam-Zuid wordt compleet vernieuwd en de capaciteit vergroot. Verschillende vormen van (openbaar) vervoer komen er straks samen. Het stationsgebied krijgt een nieuwe, groene inrichting. 

De A10-Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed van vier naar zes rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. De knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden ook aangepast. Het station groeit uit tot een compacte en hoogwaardige openbaar vervoerterminal. Trein, tram, bus, taxi en fiets komen er samen, in een groene omgeving.  

Kijk voor meer informatie op www.zuidas.nl  

Proces aankomende periode 

 • Het project wordt eind 2020 / begin 2021 opnieuw aanbesteed in deelprojecten; 
 • Uitgangspunt: robuust en verantwoordelijk op de markt brengen; 
 • Het worden verschillende pakketten wat moet leiden tot het beheersbaar maken van Zuidasdok; 
 • Het volledige overzicht zal vanaf nu volledig bij de opdrachtgever liggen; 
 • De discussie over de financiering moet nog worden afgerond; 
 • Overall planning wordt nu verder uitgewerkt. 


Gemeenschappelijke uitgangspunten ORAM en bedrijfsleven:

 • De status van Zuidas als internationale toplocatie blijft cruciaal voor het bedrijfsleven, vooral tijdens de realisatie van het Zuidasdok; 
 • Betrek het bedrijfsleven bij het proces voor de totstandkoming van het eindproduct; 
 • Neem regionalisering als uitgangspunt en beschouw het project daarop: 
  – Corridor Schiphol tot en met Amsterdam Zuidoost; 
 • Neem OV als uitgangspunt in de ‘nieuwe’ planvorming; 
  – Ontwerp een ‘no-regret’-oplossing voor het OV-knooppunt in het kader van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid; 
 • Geef voldoende aandacht aan de ontsluiting van Zuidas parallel aan de ontwikkeling van Zuidasdok: 
 • Scheiding van woon-werkverkeer en bouwverkeer tijdens de realisatie. 
 • Stel nieuwe duurzaamheidseisen op.