Circulair 3 november 2021

Zita Pels bezoekt drie bedrijven uit de coalitie circulair

Gedeputeerde Zita Pels was onlangs te gast in de Amsterdamse Haven bij drie circulaire ondernemers in de Amsterdamse haven: Granuband Recycling, PARO en GBN Artificial Grass Recycling. Alle drie de bedrijven zijn onderdeel van onze van coalitie Circulair, waarover later meer.

Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en erfgoed, roemde de bedrijven in het voorop lopen in circulair ondernemen: “Deze ondernemers zien de waarde van wat vroeger niets meer dan afval was en brengen dat terug naar bruikbare grondstoffen en zelfs producten. De ondernemers dragen op deze manier bij aan het verminderen van de afvalberg en zorgen ervoor dat de aarde niet verder wordt uitgeput. Van dit soort ondernemers zie ik er graag meer in de Noord-Hollandse havens.”

Lees het hele verslag op de site van Provincie Noord Holland

Netwerk Circulair
De bedrijven waar Pels op bezoek was maken deel uit van de coalitie van ons Netwerk Circulair. Het Netwerk Circulair is een initiatief van ORAM – Ondernemend Amsterdam en Port of Amsterdam. Het doel is meer aandacht voor industriële circulaire transitie. Dat doen we door bedrijven die circulair (willen) werken samen te brengen, bedrijven op de kaart te zetten en versneltafels te organiseren.

Versneltafels 2022
Er staan vier versnelstafels voor 2022 gepland. Tijdens deze sessies, op selectieve uitnodiging, komen onderwerpen aan bod als inkopen en aanbesteden, vergunningen en regelgeving, beter aansluiten op subsidies , circulaire impact meten en ruimte en infrastructuur. Deze gesprekken, tussen bedrijven en diverse overheden /partners dienen, als bouwstenen voor een gemeenschappelijke circulaire agenda.

Meer informatie over ons netwerk? Neem contact op met Giulietta Cohen