go to top

Zeehavens, havenbedrijfsleven en rijk ondertekenen werkprogramma

15 maart 2018

De vijf Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven (waaronder ORAM) en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben op 22 februari 2018 het Werkprogramma Zeehavens ondertekend.

Foto Bij Werkprogramma Zeehavens
De komende 3 jaar gaan deze partners samenwerken aan het toekomstgericht versterken van de havencomplexen. “Onder andere tijdig investeren in voldoende capaciteit voor het versterken van bereikbaarheid is een must en we verwachten van de overheid meer beleidsinzet en allocatie van middelen om de gezamenlijke klimaatdoelen te halen” aldus Paul Wevers namens de Havenbranchevereniging”.

Lees meer