Ruimte voor werk 23 april 2021

Zaanse Raad stemt in met Masterplan Hembrugterrein

Donderdag 22 april jl. heeft de Zaanse Gemeenteraad ingestemd met het Masterplan voor het Hembrugterrein. Dit plan legt in grote lijnen vast hoe de inrichting en het ontwikkelproces van het Hembrugterrein er uit zal zien. Een belangrijk onderwerp voor een aantal ORAM-leden, omdat het gaat om woningbouw dichtbij hun locatie. Het is dan ook positief dat diverse partijen in de Raad hebben opgeroepen om de belangen van deze bedrijven goed mee te nemen in de woningbouwontwikkeling van het terrein. En dat hun activiteiten er niet door belemmerd mogen worden.

 

ORAM neemt namens de bedrijven in Westpoort, die tegenover dit terrein gevestigd zijn, deel in een participatietraject samen met Port of Amsterdam, de Gemeente Zaanstad en de ontwikkelaar van het Hembrugterrein. In die samenstelling wordt gesproken over toekomstige woningbouw. Voor de bedrijven staat voorop dat woningbouw hun activiteiten niet belemmert en er geen toename is in klachten van toekomstige bewoners.

Dat is niet vanzelfsprekend, omdat het Hembrugterrein omringd wordt door bedrijven en functies die soms lastig te combineren zijn met wonen. Bovendien zullen de activiteiten van deze bedrijven de komende jaren gaan veranderen. Omdat zij een belangrijke rol spelen in de energietransitie en de circulaire economie. We denken dat deze activiteiten eerder meer dan minder fysieke en milieuruimte vergen.

ORAM Directeur Kees Noorman: “Voor de bedrijven staat voorop dat woningbouw op het terrein buiten de invloedsfeer van de industrie plaatsvindt. Zodat hun activiteiten niet worden belemmerd. Om daar zeker van te zijn is het cruciaal om nu eerst te focussen op het maken van één plan voor het hele gebied. Op basis van de thema’s geluid, geur, stof en externe veiligheid kan dan worden bepaald waar wel en niet gewoond kan worden. Dat moeten we met elkaar goed vooraf vastleggen. Voor de meest zuidelijke delen van het Hembrugterrein is wonen bijvoorbeeld echt geen optie.”

Als het gaat om woningbouw op het Hembrugterrein pleiten ORAM en de bedrijven ervoor om te kijken naar 3 zones. Een noordelijke zone die het verst afligt van de industrie en waar woningbouw realiseren het minst moeilijk is. Een middenzone waarin wonen wellicht mogelijk is onder bepaalde voorwaarden en een zuidelijke zone waarin wonen onmogelijk is i.v.m. de milieucontouren van bedrijven. Het is positief dat de Gemeenteraad heeft uitgesproken dat zij een dergelijke benadering omarmen.

ORAM en de bedrijven blijven graag in alle fasen van de ontwikkeling van het Hembrugterrein betrokken. Het opstellen van randvoorwaarden die tijdens al deze fasen gehanteerd kunnen worden zou wat ons betreft een volgende stap moeten zijn.Tijdens de inhoudelijke behandeling van het Masterplan in de Raadscommissie van 15 april jl. heeft ORAM Directeur Kees Noorman ingesproken. Die bijdrage kunt u hier terugkijken. De stemmingen over het Masterplan en bijbehorende stukken in de Gemeenteraad van 22 april jl. vindt u hier.