Haven 10 september 2021

Wonen pal naast een chemische fabriek: recept voor problemen

In Het Parool verscheen onlangs een artikel over de woningbouwplannen rondom ORAM-lid Albemarle in het Hamerkwartier in Amsterdam Noord. ORAM deelt de zorgen van het bedrijf over geplande woningbouw op zeer korte afstand van de fabriek. De belangen van Albemarle worden te weinig meegenomen in de planvorming. Drie vragen aan ORAM-voorman Kees Noorman.

Hoe kijk je aan tegen de situatie?
“De fabriek van Albemarle is al meer dan 120 jaar gevestigd in Noord, het bedrijf is bovendien eigenaar van de grond. In het Hamerkwartier wil de gemeente Amsterdam 6700 woningen bouwen. Op 150 meter van het bedrijf staan nu de eerste woontorens gepland. Dat gaat geheid problemen geven, want een bedrijf als Albemarle geeft geluidshinder. Nieuwe bewoners betrekken daar een mooi appartement in de verwachting dat ze in rust kunnen genieten van uitzicht en nabijheid van water, maar dat is een sprookje.”

Is ruimte voor werk hier in het geding?
“Als ORAM staan we voor blijvend genoeg ruimte voor werk in de stad. En dan niet alleen thuiswerkbanen en kantoorplekken, maar ook productieve bedrijvigheid en maakindustrie. En ja, die hebben nu eenmaal meer ruimte nodig. Wonen en werken kan in combinatie, maar alleen als de zogenaamde hindercontouren (geur, geluid, stof, veiligheid) van bedrijven worden gerespecteerd en een verantwoorde afstand wordt gehouden tussen industrie en bebouwing. We zien in deze plannen dat de belangen van het huidige en toekomstige Albemarle te weinig worden meegewogen, althans dat transparantie daarover ontbreekt.”

Hoe kijk je naar de reactie van de gemeente?
“De gemeente spreekt in Het Parool-artikel over de aanwezige woonboten die nu al in de nabijheid van het bedrijf gevestigd zijn. Maar dat is even iets anders dan woontorens! Bovendien liggen die boten verder weg van de fabrieken. Wat me verbaasde is de uitspraak van de gemeente dat Albemarle in de toekomst niet meer nodig zou zijn vanwege de energietransitie. Hiermee onderschat de gemeente toch schromelijk de innovatie- en investeringskracht van een groot internationaal bedrijf als Albemarle! Het lijkt nog steeds niet te willen doordringen dat dit soort bedrijven volop bezig is met productontwikkeling, met de energietransitie, met de toekomst. Mijn oproep is: stop met wensdenken en het plannen van woningen op onmogelijke locaties. Dat is slecht voor bedrijven én voor bewoners.”

Historie Albemarle
Al in 1835 richtte Gerard Tilman Ketjen aan de Marnixstraat in Amsterdam een fabriek op ter vervaardiging van “vitriool olie”. Klachten van de omwonenden maakten dat de fabriek in 1900 verhuisde naar de Nieuwenhammerdam in Amsterdam Noord. In 1953 werd in samenwerking met Cyanamid een katalysatorfabriek gebouwd ten behoeve van de olie-industrie. Het bedrijf fuseerde vanaf de jaren zestig enkele malen en droeg namen als Koninklijke Zout Ketjen en Akzo Nobel. De katalysatorfabrieken kwamen in 2004 in handen van Albemarle. Dit bedrijf produceert op meerdere locaties in de wereld katalysatoren voor de petrochemische industrie en verricht ook onderzoek naar katalysatoren. Er werken ongeveer 500 mensen in onderzoekslaboratoria en een drietal fabrieken in Amsterdam.

Foto: Beeldbank Amsterdam