Column 4 februari 2019

Wonen en werken zijn 2 kanten van dezelfde medaille

Als Amsterdammer heb ik de natuurlijke neiging om niet over de grens van Mokum te kijken. Waarom zou je ook als je in de mooiste stad van de wereld woont en werkt. Maar nu hebben ze in Haarlem toch wel iets interessants: de Maand van de Democratie. Die Maand loopt, heel democratisch, van 15 januari tot 15 februari. Doel is burgerparticipatie hoger op de agenda te krijgen. En daar is het me nu net om te doen. Participatie.
Portret Oram

Ook het stadsbestuur van Amsterdam heeft het thema participatie hoog op de agenda gezet. Burgers, Amsterdammers moeten mee kunnen denken en doen met de ontwikkeling van de stad. Ik zou daar nog een groep Amsterdammers aan toe willen voegen: het Amsterdams bedrijfsleven.

Zo hoorde ik van de week bij een bijeenkomst over gebiedsontwikkeling het volgende: ‘Leefmilieu gaat vandaag de dag niet meer alleen over wonen, maar ook over werken; de werkomgeving is onderdeel van de leefomgeving geworden.’

Wonen, werken, léven zijn dus twee kanten van dezelfde medaille geworden. Om dat vorm en inhoud te geven bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling, heb je participatie van het bedrijfsleven nodig. Die handschoen hebben wij samen met onze collegaverenigingen (participatie) opgepakt. We hebben platform De Ondernemende Stad opgericht; een platform dat de structurele dialoog tussen stad en bedrijfsleven bij ruimtelijke plannen beter vorm moet geven.

Maar we doen nog meer: in 2019 willen wij de denkkracht van ondernemend Amsterdam, van u nog manifester maken. Voor onze vereniging en voor onze stad. Met coalities, enquêtes, nieuwe vormen van verbinding, veel netwerkmogelijkheden en het  platform willen we uw toegevoegde waarde nog meer verbinden en benutten.

Ik wens u nog een prachtige Maand van de Democratie toe en ontmoet u graag bij onze gezamenlijke activiteiten dit jaar.
Paul Wevers 
voorzitter