Ruimte voor werk 17 april 2019

Wij lanceren ‘De Werkende Stad’

Vandaag lanceerde ORAM namens het gemeenschappelijk bedrijfsleven het participatieplatform ‘De Werkende Stad’. Een platform dat de participatie van bedrijven rond transformatieprojecten in de stad professioneler en effectiever moet maken. “Wij willen een kritische partner zijn die enerzijds constructief meedoet om plannen te verbeteren en anderzijds een tegenkracht is als plannen te eenzijdig zijn”, zegt ORAM-directeur Kees Noorman.

Voorafgaand aan het startschot voor het platform overhandigde Kees Noorman het rapport ‘Werken aan een Nieuw Amsterdam’ aan wethouder Ruimte Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck. Het rapport is het resultaat van het onderzoek dat ORAM heeft laten uitvoeren door stedenbouwkundig bureau MUST naar de invulling van de ruimtevraag in de Amsterdamse Metropoolregio.

Wonen niet ten koste van werk
Kees Noorman: “Wij zien dat er een grote behoefte is aan woningen in Amsterdam. Dat is ook in het belang van bedrijven. Hun medewerkers moeten immers in de buurt van hun werk kunnen wonen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat de grote groei ten koste gaat van ruimte voor werk.” Uit het onderzoek blijkt dat boven 20-25% van de bedrijventerreinen in de stad een plannenwolk hangt. En dat terwijl er in Amsterdam zo veel behoefte is aan plekken om te werken. Of het nu gaat om kantoorbanen, productiewerk of dienstverlening. Noorman: “Amsterdammers moeten niet alleen kunnen wonen in hun stad, maar er ook kunnen werken.”

Productie neemt meer ruimte in dan diensten
Het onderzoek maakt zichtbaar dat bij plannen zoals die van Haven-Stad, er gerekend wordt met een ruimtenorm voor arbeidsplaatsen van 30m2. Een norm die vooral van toepassing is op de dienstensector, zoals advocatenkantoren en architectenbureaus. Echter voor productiewerk, zoals, afvalverwerking en voedselproductie, heb je eerder 250 m2 per arbeidsplaats nodig. Daar is nu in de huidige plannen geen ruimte voor zo blijkt uit het rapport. Ruimte die nodig is om de functies van een groeiende stad te faciliteren. Bijvoorbeeld voor de energietransitie, zoals de opslag van waterstof, of voor de circulaire economie, zoals de verwerking van stadsafval. “Maar ook omdat we een inclusieve stad willen zijn, waar werk is voor praktisch opgeleiden en vakmensen,” zegt ORAM-directeur Kees Noorman.

Schaalsprong nodig naar Metropool
In het rapport van MUST staat dat een schaalsprong nodig is naar metropoolniveau. Door niet alles op te lossen binnen de gemeentegrenzen, maar de scope te verleggen naar het gehele aaneengesloten stedelijk gebied ontstaat ruimte om wonen en werken naast elkaar te laten bestaan.

Participatie
Daarbij blijkt uit het rapport dat de huidige, traditionele planvorming niet meer past bij de complexe ruimtelijke opgaven van vandaag. Aanbeveling is dan ook om bij ruimtelijke plannen al in een vroegtijdig stadium alle belanghebbenden te betrekken. Daar geeft ORAM vanaf vandaag concreet vorm aan met het participatieplatform ‘De werkende stad’. Het platform biedt deskundigheid op het gebied van economie en stedenbouw en fungeert als inhoudelijk gesprekspartner namens bedrijven voor de gemeente en geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies. Resultaat is dat plannen beter worden en op draagvlak en vertrouwen kunnen rekenen van bedrijven waardoor projecten sneller worden gerealiseerd.

Over ORAM
ORAM is het grootste netwerk van bedrijven in regio Amsterdam en komt al meer dan 100 jaar op voor de belangen van ondernemers en bedrijven. Onze leden zijn een mooie afspiegeling van ondernemend Amsterdam. Diepgeworteld in Amsterdam kennen we de issues van de stad en hebben we een goed netwerk. Zo bereiken we meer voor onze leden.

Wilt u meer weten over Ruimte voor werk? Neem contact op met Jurriaan van den Eijkhof