Verkiezingen 9 maart 2022

Wensenlijst: Ruime aandacht voor een diverse economie

In deze video over het wensenlijstje van ondernemend Amsterdam zijn we met Carolien Gehrels van Arcadis en Kees Noorman van ORAM op het Marineterrein om het te hebben over ruime aandacht voor de economie en de diversiteit daarvan.

“Sterk aan de Amsterdamse economie is haar diversiteit en dat zie je waanzinnig mooi terug op deze plek”, aldus Carolien Gehrels in de laatste video uit de serie van de Wensenlijst van ondernemend Amsterdam, waarin zij samen met Kees Noorman op het Marineterrein toelichting geeft op ruime aandacht voor een diverse economie.

Gehrels is helder in haar boodschap: “Amsterdam heeft een veelzijdige economie, maar het kan altijd veelzijdiger. Wat schaars is is ruimte èn mensen èn woningen. Mensen moeten wonen om te werken, dus dat is echt een aandachtspunt voor een volgend college.”

Uit de wensenlijst van Ondernemend Amsterdam
Amsterdam is hard geraakt door de coronacrisis. Bovendien wordt over economie in de stad vaak te klein gedacht; het gaat om méér dan buurtinitiatieven. De huidige omstandigheden vragen om aandacht voor werk, bedrijvigheid, ondernemerschap en vestigingsklimaat, niet alleen in woorden maar ook in daden. 
De Amsterdamse economie is daarnaast te eenzijdig gericht op bezoekers en consumptie. Meer spreiding is cruciaal. Naast kenniseconomie bieden maakindustrie, productieve bedrijvigheid en circulaire economie (op industriële schaal) kansen. Hiermee behouden we de banen voor praktisch opgeleiden in de stad.

Meer weten over de wensenlijst?

De wensenlijst beschrijft 10 wensen die voor het bedrijfsleven in Amsterdam belangrijk zijn op weg naar de verkiezingen op 16 maart 2022.