Mobiliteit 21 mei 2021

Webinar Spoorgoederenvervoer: kansen en knelpunten

Kijk en praat mee met de experts van ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Tata Steel en ORAM. Zelf vragen stellen kan natuurlijk ook.

 

ORAM en Port of Amsterdam organiseren op dinsdag 1 juni 2021 een interactief webinar over spoorgoederenvervoer. Je bent van harte welkom.

Als je het hebt over capaciteit op het spoor, dan gaat het vaak over reizigers en in veel mindere mate over de bereikbaarheid van bedrijven voor hun goederenstromen. En dat is gek, want de logistieke stromen nemen alleen maar toe en achterland-verbindingen worden daarmee steeds belangrijker. De toekomst van het goederenvervoer ligt niet in de ontwikkeling van asfalt, maar op het spoor. Vervoer over het spoor heeft veel voordelen. Het is snel, veilig en duurzaam. En er liggen enorme kansen voor bedrijven, maar dan moet er wel aandacht voor zijn en geïnvesteerd worden in de beschikbaarheid en interregionale capaciteit. En dat is niet alleen belangrijk voor de bedrijven die zijn gevestigd aan een spooraansluiting, maar ook in breder perspectief.

Zoals de combinatie spoor en water. Een vlotte en veilige doorgang van de Amsterdamse haven naar het achterland via de spoorwegen heeft dan ook volop aandacht. Tijd voor een goed gesprek met de direct betrokkenen, want wat mogen we eigenlijk verwachten van de combinatie water en spoor?

Tijdens het interactieve vraaggesprek ontdek je welke eisen een toename van het goederenvervoer per spoor stelt aan de omgeving in en rond de haven. Verder wordt er ingegaan op de belemmeringen voor vervoer via spoor, de verbouwing van station Amsterdam Centraal, en hoe het zit met het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ben jij er ook bij?
Aanmelden kan hier