Ruimte voor werk 17 februari 2022

Versterking bij ORAM

Ruimte voor werk en bedrijvigheid is een speerpunt voor ORAM. Met alle planvorming voor o.a. woningbouw zien we dat bedrijvigheid in de MRA onder druk komt te staan. Genoeg reden om twee specialistische adviseurs op dit terrein aan ORAM te verbinden.

Tjakko Dijk (rechts in beeld) is ruimtelijk economisch adviseur. Hij was eerder gemeenteraadslid in Amsterdam. Hij voelt zich als een vis in het water bij complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken in de leefomgeving. Voor ORAM gaat Tjakko werken aan het dichterbij brengen van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven rond het thema ‘balans in de stad, ruimte voor werk’.  

Jurriaan van den Eijkhof werkte eerder voor ORAM als programmamanager ruimte. Met zijn kennis van de dossiers en zijn netwerk onder bedrijven en overheid in onze regio is hij van grote waarde. Hij zal ORAM gaan adviseren rond het thema ruimte voor werk.  

De samenwerking met Tjakko en Jurriaan komt in mei samen in een door ORAM georganiseerde themabijeenkomst waar ruimte voor werk en bedrijvigheid centraal staat. 

Directeur Kees Noorman hierover: “Er is dringend behoefte aan meer kennis en inzicht rond economie en ruimte. Voor onze leden vormt ruimtegebrek in toenemende mate een uitdaging. Wij willen als ORAM belangenbehartiger en gesprekspartner zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden, naast en in combinatie met onze inzet op het gebied van haven, energietransitie en mobiliteit. Ik ben heel blij dat Tjakko en Jurriaan ons hierop komen versterken en zie uit naar de samenwerking. ”