go to top

Vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam

30 juni 2015

De gemeente Amsterdam herziet het erfpachtstelsel. Gedacht wordt onder meer aan het invoeren van eeuwigdurende erfpacht. De erfpachter krijgt dan nog maar eenmaal een rekening: bij uitgifte of bij de overstap vanuit het huidige stelsel. Via de herziening wil Amsterdam een transparanter erfpachtstelsel dat meer zekerheid biedt.

Foto Bij ErfpachtDe plannen voor de herziening zijn opgesteld door een onafhankelijke Grondwaarde­commissie. Deze heeft op 18 juni advies uitgebracht aan het College van B&W. Het College komt na de zomer met een inhoudelijke reactie. Het nieuwe stelsel wordt in 2016 definitief.

Reactie ORAM
Aangezien de beoogde erfpachtherziening consequenties heeft voor nagenoeg alle Amsterdamse ondernemers, volgt ORAM dit dossier op de voet. Ook ORAM zal na de zomer met een reactie op de plannen komen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met adjunct-directeur Rein Aarts.

Ondernemerspanel van de gemeente
Daarnaast kunt u zich aanmelden voor het ondernemerspanel van de gemeente. Bent u een Amsterdamse ondernemer met één of meerdere bedrijfspanden op erfpachtgrond? Dan gaat de vernieuwing van het erfpachtstelsel u direct aan. Wilt u reageren op plannen, meedenken met de communicatie of gewoon als eerste op de hoogte zijn van de ontwikkelingen? Dan kan dat via het ondernemerspanel. Aanmelden ondernemerspanel.

Via www.amsterdam.nl/erfpacht kunt u de veranderingen volgen en u aanmelden voor de nieuwsbrief. Uiteraard houden wij u ook via de ORAM nieuwsbrief op de hoogte.