Column 29 oktober 2019

Veni vidi visie

Volgende week wordt het Amsterdamse College van B&W versterkt met een nieuwe wethouder: Victor Everhardt. Hij wordt wethouder Financiën, Economische Zaken, Lucht- en Zeehaven, Deelnemingen, Zuidas en Marineterrein om precies te zijn. Een indrukwekkende portefeuille, met thema’s waar ik me als voorzitter van de Amsterdamse ondernemersvereniging verbonden mee voel. Ik permitteer het me dan ook om enig ongevraagd advies te geven aan de  aanstaande wethouder, immers: ‘Economie is meer dan de som der delen. Het is meer dan zorgen dat de financiën op orde zijn.’
Paul Wevers: Een wereldstad als Amsterdam heeft visie en beleid nodig op de economische groei van de toekomst van de Metropoolregio.

Stukken van de puzzel

Ik zal dat toelichten. Als ORAM zitten we aan tafel bij talloze overleggen en meetings over en voor de stad. Beleidsplannen, programma’s en activiteiten komen in alle soorten en maten aan de orde.  Voor stadsdistributie, voor circulaire economie, voor buurteconomie en Zuidas. Aan inzet geen gebrek. Wel aan samenhang. Het lijken allemaal stukken van een puzzel waarvan soms onduidelijk is hoe de hele puzzel eruitziet. Het ontbreekt aan een paraplu: een integrale economische visie, waaraan alle deelbeleid en programma’s worden opgehangen. Exemplarisch is de lijst met economische programma’s die onlangs aan de gemeenteraad werd overlegd. Geen coherent, integraal verhaal maar een lange opsomming van economische programma’s waar de stad druk mee is.

Ik permitteer het me om enig ongevraagd advies te geven aan de aanstaande wethouder.

In de breedte

En verder: economie van een wereldstad als Amsterdam gaat om meer dan buurteconomie in de wijken. Het is echter wel waar de aandacht van dit College nu met name naar uitgaat. We hebben visie en beleid nodig op de economische groei van de toekomst van de Metropoolregio. Waarbij we onze economie in de breedte moeten koesteren. We moeten zorgen voor banen in de maakindustrie, de logistiek en de hospitality om maar een paar sectoren te noemen; werkgelegenheid niet alleen voor hoogopgeleiden, maar ook voor praktisch opgeleiden.

Laat tot slot ondernemers meedenken over die toekomst. Gebruik de kennis, kunde en innovatiekracht van het bedrijfsleven om beleidsdoelen te bereiken. Ze staan er klaar voor.

Triomftocht

Met aandacht voor deze punten zou het zomaar eens een triomftocht voor onze nieuwe wethouder kunnen worden: Veni, Vidi, Visie. We wensen hem daarbij uiteraard veel succes en wijsheid toe!
Paul Wevers
voorzitter