Veiligheid 25 januari 2019

Veiligheid en concurrentie gaan niet samen

Op veiligheid moet je niet concurreren. Dat vinden havenbedrijven, brandweer en port of Amsterdam.

Een nieuwe publiek-private samenwerking die werkt aan het beter voorkomen en bestrijden van calamiteiten in de Amsterdamse haven moest er komen. ORAM en leden waren vanaf het begin bij dat initiatief betrokken en nu is de coöperatie live!