Haven 27 augustus 2021

Vaccinatielocatie voor zeevarenden

Er wordt een vaccinatielocatie voor zeevarenden ingericht in het prachtig gerenoveerde Seamen’s Centre aan de Radarweg in de Amsterdamse haven. Vanaf 1 september a.s. worden vanuit die locatie vaccinaties aangeboden voor alle zeevarenden die Amsterdam aandoen. De verwachting is dat deze locatie, die belangeloos beschikbaar wordt gesteld, tot minimaal maart 2022 in gebruik is.

 

Bij reders en zeevarenden is grote behoefte aan vaccinatiemogelijkheden voor zeevarenden in de havens en daarom zijn we als ORAM heel blij met de mogelijkheid die word geboden. De reden dat deze mogelijkheid er is gekomen, is omdat vanaf woensdag 1 september 2021 de werkingssfeer van het Nederlandse COVID-19 vaccinatieprogramma voor zeevarenden uitgebreid wordt naar alle zeevarenden die werken op schepen die de havens van Delfzijl-Eemshaven, Amsterdam-IJmuiden, Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk en Vlissingen Terneuzen aandoen. De nationaliteit van de zeevarende of de registratie (vlag) van het schip vormen geen beperking. De vaccinatie wordt uitgevoerd door de Arbo Unie.

Afspraken voor vaccinatie kunnen alleen worden gemaakt door werkgevers of scheepsagenten die in Nederland zijn gevestigd.

De volledig te downloaden procedures.