Zuidas 17 december 2021

Update Zuidas december 2021

Vanuit de ORAM -Zuidascommissie is eind dit jaar uitvoerig gesproken met de projectorganisatie Zuidasdok. Vandaaruit is er een aantal updates te melden over planning, aanbesteding, financieel tekort en uitvoering. Behoefte aan duidelijkheid en wegnemen zorg over financieringstekort is cruciaal voor de planning en het eindproduct.

In de afbeelding hierboven is te zien wat de globale planning van het project is. Bekijk de afbeelding gedetailleerd op zuidas.nl

Financieel tekort
Er is een ‘overall tekort’ van ten minste €1,5 miljard. Dit geldt voor alle projectfasen. Het tekort is onderwerp van de onderhandeling tussen de opdrachtgevers van Zuidasdok. Het leidt momenteel niet tot een wijziging van de scope. Het geheel van Zuidasdok met de stationsvernieuwing én de verbreding en ondertunneling van de A10 is nog altijd het uitgangspunt van alle opdrachtgevers.
In de basis is de financiering destijds officieel besloten en toegezegd, maar de consequentie van het niet doorkomen van het budget wordt steeds groter. Er wordt inmiddels in verschillende uitvoeringsscenario’s gedacht. Hiervan is nog geen duidelijke uitkomst geformuleerd. Behoefte aan duidelijkheid en wegnemen zorg over financieringstekort is cruciaal voor de planning en het eindproduct. ORAM is uiterst kritisch op de voortgang.

In uitvoering
Parallel aan de aanbestedingsprocessen gaat het werk aan de stationsvernieuwing buiten door. Het werk richtte zich in het afgelopen jaar op de realisatie van het dak van de nieuwe stationspassage. Dit dak bestaat uit 7 delen die zo groot zijn dat ze pal naast het spoor of de A10 moeten worden gebouwd en vanaf daar door het spoor of de A10 op hun plek moeten worden geschoven. Een tijdrovende klus waarvoor spoor of A10 moeten worden afgesloten. In een lang Paasweekend is de fundering gereed gemaakt voor twee nieuwe dakdelen die vervolgens in augustus door het spoor naar hun definitieve plek zijn geschoven. Momenteel wordt het bouwterrein vergroot tussen de sporen om de nieuwe dakdelen voor de beide passages ter plaatse te kunnen gaan bouwen.

A10-afsluiting zomer 2022
Het werk aan de tweede stationspassage vraagt deze zomer om een lange afsluiting van de A10 Zuid. Van vrijdag 22 juli (22 uur) tot woensdag 3 augustus (05 uur) zijn de A4 en A10 Zuid afgesloten richting Amsterdam en Utrecht. Vanaf knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 RAI. Begin volgend jaar wordt dit voldoende onder de aandacht gebracht.

ORAM Zuidasommissie
Tijdens de ORAM Zuidascommissie staan de ontwikkelingen rondom het Zuidasdok centraal. Met afgevaardigden van onze leden in Zuidas gaan we de dialoog aan met de projectorganisatie Zuidasdok, gemeente Amsterdam Zuidas en andere publieke organisaties, zodat wensen en behoeften van bedrijven voldoende worden geborgd in de plannen en te komen tot een soepele uitvoering. ORAM is van mening dat bedrijven binnen Zuidas tijdens de aanleg van het Zuidasdok zo min mogelijk overlast ervaren en dat de duurste kantorenlocatie van Nederland goed functioneert met name tijdens de realisatie.

Vragen aan de ORAM Zuidascommissie? Stel ze aan Menno van der Valk.