Ruimte voor werk 3 juli 2019

Update ruimte voor werk

Na de overhandiging van het rapport Werken aan een Nieuw Amsterdam aan wethouder Ruimte en Duurzaamheid Marieke van Doorninck zijn wij actief met de gemeente Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam in gesprek gegaan om de ideeën en oplossingen uit het rapport verder te brengen. 

Behandeling rapport in gemeenteraad
Zo is op woensdag 3 juli het rapport besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de Amsterdamse Gemeenteraad.  Ons rapport is daarin gezamenlijk met het advies van het Urban Land Institute (ULI) behandeld. De ULI is een internationaal netwerk van urban land use experts. Het advies van de ULI ging in op de ambities en aanpak van de Ontwikkelstrategie HavenStad. Om dit advies uit te kunnen brengen, vonden onder meer interviews plaats met stakeholders. ORAM is een van de geïnterviewde stakeholders.  

Strategisch partner gebiedsvisies
Daarnaast is ORAM  afgelopen maanden als strategisch partner nauw betrokken bij gebiedsvisies als Riekerzone, Gebiedsvisie Sloterdijk West, Amstelcorridor en HavenStad. Ook denken wij mee bij beleidsplannen als de Bedrijvenstrategie Amsterdam en de Ambitiekaart MRA. 

Op 18 juni gingen wij – samen met partner Spontaneous City – de conferentie Werk in Uitvoering van het festival We Make the City dieper in op het rapport en de mogelijkheden voor een regionale aanpak.

Ook de komende maanden gaan we door met onze inzet om ruimte voor alle soorten werk te behouden en creëren in regio Amsterdam.  

Over ORAM Ruimte voor Werk
Bedrijven spelen een cruciale rol in de stad. Ze zorgen voor werkgelegenheid. Wij vinden: Amsterdammers moeten niet alleen kunnen wonen in hun stad, maar er ook kunnen werken.Wij zetten daarbij in op een diverse economie. Want een diverse economie is een sterke economie. Een economie die zo bijdraagt aan een krachtige, inclusieve Metropool. 

Meer weten? Neem contact op met programmamanager Jurriaan van den Eijkhof.