Bereikbaarheid 19 juni 2020

Uitzonderingen op milieuzones

Per 1 november 2020 worden de milieuzones in Amsterdam uitgebreid. Hierdoor vielen ook drie bedrijventerreinen binnen de nieuwe milieuzonering. Dit zou problematisch zijn voor bedrijven in die gebieden: personeel, klanten en levanciers konden met bepaalde personenauto’s, bestelauto’s en vrachtverkeer de zone niet meer in. ORAM heeft dit onder de aandacht gebracht bij de gemeente Amsterdam.

 

De Gemeente heeft na gesprekken met ORAM, andere brancheorganisaties en ondernemers besloten om een aantal gebieden uit te zonderen van de milieuzonering. Het gaat om:

De Coen- en Vlothaven en het westelijk deel van de IJ-oever in Amsterdam Noord. De economische activiteiten in deze gebieden zijn veelal gerelateerd aan de haven zoals de overslag en bouw van grote schepen. Voor deze bedrijvigheid is de bereikbaarheid voor relatief grote aantallen zwaar (inter)nationaal vrachtverkeer cruciaal.

Ook de toerit RAI wordt uitgezonderd. De bereikbaarheid van één standbouwersingang van de RAI Amsterdam voor alle verkeer is belangrijk voor het toegankelijk houden van de RAI voor (inter)nationale standbouwers.