Haven 31 augustus 2020

Uitblijven oplossing stikstof problematisch voor bedrijven

ORAM constateert dat het uitblijven van oplossingen op het stikstofdossier steeds problematischer wordt. Bedrijven krijgen nauwelijks tot geen vergunningen meer, terwijl het dikwijls gaat om het vergunnen van activiteiten die direct na de realisatie een stikstofdaling en/of energiebesparing tot gevolg hebben. Dit is een probleem, zeker nu veel van hen ook nog te maken hebben met de financiële gevolgen van Corona.

 

Stikstofbank

Samen met onder andere Port of Amsterdam neemt ORAM deel aan de Overlegtafel Stikstof Haven en Industrie, georganiseerd door de provincie Noord-Holland. Daar pleiten we voor een stikstofbank, waardoor eventuele dalingen in reeds vergunde stikstofuitstoot behouden kunnen blijven voor het havengebied. Bedrijven die een vergunning aanvragen kunnen dan putten uit de in de bank beschikbare stikstofruimte. Ook pleiten we voor het versneld vergunnen van vergunningsaanvragen die onder de streep zorgen voor minder stikstofuitstoot.

Meer weten?

Heeft u nu of verwacht u in de toekomst te maken te krijgen met de impact van het stikstofbeleid? ORAM brengt uw casus graag in aan de overlegtafel. We gaan graag met u in gesprek. Neem daarvoor contact op met Eva Huis in ’t Veld – Public Affairs via huisintveld@oram.nl of 06 3109 1955.