Optimale mobiliteit 13 april 2021

Terugblik Q&A wethouder De Vries

Vorige week spraken verschillende leden van ORAM met de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries, die sinds begin dit jaar verantwoordelijk is voor de portefeuilles Verkeer en Vervoer, Luchtkwaliteit en Water. Het ging over dynamiek in de stad, de bereikbaarheid die enorm onder druk staat en de modal shift die nodig is om andere vormen van vervoer ruimte te geven. En niet alleen voor inwoners die naar hun werk gaan, maar juist ook voor de industrie die tegen verschillende logistieke uitdagingen aanlopen

 

De wethouder was zichtbaar blij met de positieve attitude van de ORAM-leden om samen te werken en hun kennis en expertise te delen. Dat geeft hem energie om met de grote diversiteit van programma’s aan de slag te gaan en constructief samen te werken op de verschillende deelbelangen en de daarbij behorende alternatieven. Het ging niet alleen over ruimte, maar ook over vervoer over het water, de betekenis van de elektrificatie van het autoverkeer, de grondwaardes en bereikbaarheid. Wethouder De Vries prees het ORAM-initiatief Breikers die bedrijven kwalitatief en kosteloos ondersteunt bij hun transitie naar slimme en duurzame mobiliteit en logistiek. Hij sloot af met een moonshot waarbij de gemeente graag op relatief korte termijn een hoofdlijnen akkoord formuleert waarin concrete doelen als luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, belastbaarheid bruggen en bereikbaarheid helderheid verschaffen voor de bedrijven in Amsterdam. De uitdaging is om dit integraal op te pakken, zodat raakvlakken beter worden gemanaged en voordelen opleveren.

Terugkijken kan ook, klik dan hier.  

Ook meedoen?

Tijdens ‘ORAM Q&A’ gaan we in gesprek met gasten uit het bedrijfsleven en politiek-bestuurlijke omgeving om inzicht te krijgen in een aantal cruciale onderwerpen die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Amsterdamse regio. Kijk in de agenda voor de komende bijeenkomsten die we voor de leden van ORAM organiseren en schrijf je in!