Vereniging 17 december 2020

Terugblik 2020 – Economie als een paal boven water

‘Bij ORAM gaat het om verbinding’. Dat was aan het begin van dit jaar de eerste zin van ons ‘Jaarplan 2020’. Het lijkt soms een leven geleden.

In januari en februari gingen we voortvarend van start: een reactie op de bedrijvenstrategie van gemeente Amsterdam (behoud bedrijventerreinen, het is een belangrijke plek van werkgelegenheid!) de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal, en drie grote borrels met in totaal meer dan 400 deelnemers bevestigden: het gaat goed. Little did we know.

 

Maar op 13 maart 2020 is alles anders voor de BV NL. Nederland werkt thuis. In allerijl sturen wij de leden dezelfde dag nog een ‘corona-enquête’: in hoeverre denkt u geraakt te worden door corona. Bijna per ommegaande stromen de reacties binnen: iedereen van zzp’er tot multinational, wordt zonder uitzondering geraakt. Nu al. En dat blijft zo. Hoewel de situatie, naarmate de crisis vordert, in onze diverse achterban gelukkig zorgt voor een beeld met meerdere kleuren en nuances.

Voor ORAM is het, zoals voor velen, alle hens aan dek vanuit huis: in no time tuigen we een coronawebsite op, organiseren we een dagelijkse havencall en lanceren onze wekelijkse brief aan de leden. Vaak ook zitten we  aan tafel met lokale, regionale en nationale bestuurders voor crisisoverleg. Kortom: de eerste weken gaat het om informeren en opkomen voor uw belangen.

Toch blijkt ook nu weer die verbinding cruciaal. Bijna al onze leden spreken we persoonlijk in deze tijd. Via online overleggen en vele, vele telefoongesprekken. Het bevestigt het beeld van de enquête; het bedrijfsleven van Amsterdam wordt geraakt, soms ongekend hard. Maar we horen ook mooie voorbeelden van ondernemerschap, over bijzondere initiatieven en van bedrijven die hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen in het zorgen voor ‘hun stad’.

In april starten we de wekelijkse Koffiebreak met Leden. Het blijkt een schot in de roos. Deelnemers vinden het fijn om elkaar te spreken, te horen hoe het anderen vergaat en ideeën uit te wisselen. In mei zijn we gewend aan het bekende Nieuwe Normaal. We zien elkaar een enkele keer offline en ook op de lobby-agenda staan weer pre-coronathema’s: Amsterdam Circulair, energietransitie, stikstof en ruimte voor werk vergen onze aandacht. We lanceren de website van Talks Energie Transitie: tetamsterdam.nl.

De zomer gaat voorbij en in september proefden we even aan fysieke bijeenkomsten met live Koffiebreaks in kleine groepjes. Het is van korte duur, na twee edities gaan we weer over op online. Niet alleen met Koffiebreaks, ook onze inhoudelijke bijeenkomsten gaan online: TET-sessies (energietransitie), webinars over thuiswerken, bereikbaarheid, motivatie, veiligheid en voor het eerst in ons 103-jarig bestaan moet ook onze Algemene Ledenvergadering eraan geloven en vindt deze digitaal plaats. Bovendien lanceren we in samenwerking met Port of Amsterdam een Netwerk Circulair voor en door bedrijven.

In het najaar is er ook veel aandacht voor de haven. Met een nieuwe Havenvisie van gemeente Amsterdam, een strategisch plan van het Havenbedrijf en de vaststelling van de nationale Havennota zijn dit de momenten waarop de nieuwe piketpalen in de haven en daarmee de ruimte voor (nautische) bedrijven worden bepaald voor de (nabije) toekomst. Wat ORAM betreft is het van belang dat  havenbedrijven de ruimte krijgen om te innoveren en te verduurzamen, banen te creëren en zo bij te dragen aan de economie van de Metropoolregio.

En dat geldt eigenlijk ook in het algemeen. Want als er één ding is dat sinds het afgelopen jaar weer als een paal boven water staat, is het wel dat bedrijven, werk en economie cruciaal zijn voor de veerkracht en vitaliteit van de stad en de regio.

2020 was een ongelofelijk zwaar jaar voor het bedrijfsleven en dat is nog niet voorbij. Maar economie staat weer hoog op alle agenda’s. Wij zetten ons er het komende jaar onverminderd voor in dat dit zo blijft.

ORAM – Voor Ondernemend Amsterdam