Beleid 5 juni 2020

Te maken met stikstof? Laat het ons weten!

Heeft u nu of verwacht u in de toekomst te maken te krijgen met de impact van het stikstofbeleid? ORAM brengt uw casus dan in aan de Industrietafel Stikstof. Daar praten wij met diverse partners en de Provincie Noord-Holland over te nemen maatregelen. Door concrete casussen in te brengen kunnen we bijdragen aan het zo snel mogelijk tot stand komen van een werkbaar systeem.

We gaan graag met u in gesprek. Neem daarvoor contact op met Eva Huis in ’t Veld – Public Affairs via huisintveld@oram.nl of 06 31 09 19 55.