Industrie 29 maart 2021

Subsidie voor maatregelen die uitstoot verminderen

De provincie Noord-Holland stelt de komende 4 jaar €4 miljoen beschikbaar voor complexe industriële bedrijven. Met de subsidie kunnen bedrijven bovenwettelijke maatregelen nemen waarmee zij de uitstoot van fijn stof, stikstofdioxide, zeer zorgwekkende stoffen, geur en geluid verminderen. Doel van de provincie is een gezonde leefomgeving in Noord-Holland.

Voor wie is deze subsidie?

De subsidie is er voor complexe industriële bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen. Deze bedrijven zijn al wettelijk verplicht om de Best Beschikbare Techniek (BBT) toe te passen. De subsidie is er voor maatregelen die zij (vrijwillig) bovenop de wettelijke maatregelen kunnen toepassen. Bedrijven kunnen met de subsidie ook een haalbaarheidsonderzoek (laten) uitvoeren naar welke bovenwettelijke maatregelen zij kunnen nemen die bijdragen aan minder uitstoot.

Voorbeelden

Bij bovenwettelijke maatregelen kan gedacht worden aan het onderstaande. Dit kan uiteraard per bedrijf en locatie verschillen:

  • Installaties of activiteiten binnen opstellen in plaats van buiten.
  • Voertuigen, mobiele werktuigen en/of processen elektrificeren.
  • Windschermen of overkapping plaatsen om stofverspreiding bij opslagen te voorkomen.
  • Een doekfilter plaatsen die een lager emissieniveau haalt dan in de BBT-conclusies staat.
  • Geluidafscherming plaatsen.

Subsidie aanvragen

Bedrijven die in aanmerking komen voor deze subsidie kunnen dit aanvragen via de website van de provincie. De provincie laat binnen 13 weken weten of zij de subsidie verstrekt.