go to top

Student onderzoekt voor ORAM nieuwe samenwerkingsvormen

4 oktober 2018

De komende maanden doet Filip Pliakis (26), masterstudent ‘Management in the Built Environment’ van de TU Delft, zijn afstudeeronderzoek bij ORAM. Hij onderzoekt gebiedsontwikkeling in de Amsterdamse haven.

Filip
Haven-Stad en Omgevingswet

Tot nu toe werden vooral oude en verlaten haventerreinen herontwikkeld, maar door de druk op de ruimte wil de stad zich over de grenzen van het huidige havengebied uitbreiden. Dit brengt veel uitdagingen met zich mee. Wat zegt een ontwikkeling als Haven-Stad over de verhouding tussen haven en stad en hoe kunnen dergelijke complexe ruimtelijke opgaven integraal worden benaderd? Bij ORAM zal Filip onderzoek doen naar nieuwe samenwerkingsvormen - zoals de Ondernemende Stad - die deze complexe transformaties vragen en de mogelijkheden verkennen die de nieuwe Omgevingswet biedt.

Over ORAM Ruimte voor werk
ORAM zet zich in voor ruimte voor werk in de Metropoolregio. Een groeiende stad heeft ruimte nodig. Ruimte voor wonen, recreëren én werken. Deze drie basisfuncties kunnen niet zonder elkaar. Evenwichtig gebruik van de ruimte zorgt voor een stad in balans, een leefbare stad met ruimte voor groei én bloei. Lees meer