Vereniging 14 september 2022

Start digitalisering bij ORAM

Bij ORAM – Ondernemend Amsterdam speelt ‘Social Media’ een belangrijke rol in de communicatie met onze leden. De inzet van ‘Social Media’ is daarom één van de uitgangspunten voor onze communicatie. Een WhatsApp pilot met ORAM-lid Lacoly is een eerste stap om hier invulling aan te geven, volgens Renko de Vries & Menno van der Valk.

Deze pilot wordt ingezet rondom onze netwerkevents. Het doel is om vlot en overzichtelijk te informeren voorafgaand aan grootschalige netwerkbijeenkomsten. Een bijkomend voordeel is het terugdringen van het aantal e-mails .

Digitalisering

ORAM inventariseert diverse mogelijkheden om te digitaliseren. Zo wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar verschillende netwerktools. De toepassing van een digitaal platform creëert de mogelijkheid om onze leden nog beter aan elkaar te verbinden. Daarmee zetten we in op een zo efficiënt mogelijke dienstverlening die past bij de toekomst van onze vereniging!