Corona 19 maart 2020

Samen werken aan een open haven

We leven door het coronavirus en de maatregelen die er worden genomen, in ongekende tijden. Niemand die dit eerder op deze schaal heeft ervaren. Ons leven wordt daardoor sterk beïnvloed en is in een paar dagen tijd volledig veranderd.

En tegelijkertijd moet het leven ook doorgaan. Moeten onze winkels bevoorraad blijven zodat er geen tekorten ontstaan, moet onze vuilnis worden opgehaald en verwerkt, moet energie worden geleverd en moet ons drinkwater worden gezuiverd. De haven blijft dan ook open.  

Samen met onze terminals, onze klanten, werken we dan ook aan een haven die bereikbaar blijft en haar rol in de samenleving kan vervullen. Dat doen we door strikt alle gezondheidsmaatregelen in acht te nemen. Daar waar er thuis gewerkt kan worden, gebeurt dat en de operatie is opgedeeld in verschillende teams die zo min mogelijk fysiek contact met elkaar hebben.     

Samen met de bedrijven in de haven, de dienstverleners en het havenbedrijf werken we aan een haven die bereikbaar blijft en haar rol in de samenleving kan vervullen. Daar vragen we of en waar we elkaar mee kunnen helpen. Mocht u vragen hebben, ervaringen willen delen dan kunt u ook terecht bij het meldpunt van Port of Amsterdam: meldpuntcorona@portofamsterdam.com.