Verkiezingen 9 maart 2022

Ruimte voor de haven?

Kandidaat raadsleden van CDA, D66, FvD, Groenlinks, SP en VVD kruisten vorige week de degens met elkaar tijdens het Havendebat Amsterdam, georganiseerd door Nieuwsblad Transport in samenwerking met ORAM en Port of Amsterdam. Met als sidekicks Koen Overtoom van Port of Amsterdam en Kees Noorman van ORAM.

Eigenaarschap
De eerste debatronde gaat over ruimte voor groei met de stelling ‘De ambities van de stad op het gebied van woningbouw en energietransitie vereisen meer ruimte voor de haven’. Rutger Groot Wassink (GL) “We moeten meer nadenken over herindeling en effectiever omgaan met ruimte”. Daniëlle de Jager (D66) is het eens met de stelling, maar vraagt zich af waar de ruimte vandaan moet komen. “De opgave is om het uitfaseren van fossiele brandstoffen en het infaseren van de nieuwe economie gelijktijdig te doen, dat is lastig maar noodzakelijk.” Diederik Boomsma (CDA) vindt dat de haven ruimte nodig heeft voor ontwikkelingen: “Je kunt woningen op verschillende plekken bouwen, maar de haven niet”. De sidekicks gaven bij monde van Noorman aan dat we met een groeiende stad òòk rekening moeten houden met een groeiende haven door de belangrijke nautische logistieke functie.

Congestie
De tweede debatronde bevat de stelling of de congestieproblematiek om een wethouder energie vraagt. In debat gingen Rutger Groot Wassink (Groenlinks), Kune Burgers (VVD) en Lian Heinhuis (PvdA).
Groot Wassink vindt het geen slecht idee, maar plaatst wel een kanttekening. “De congestieproblematiek moet nationaal opgelost worden. De infrastructuur en de wetgeving moeten op de schop. Het ‘wie het eerst komt die het eerst maalt-beleid’ kan niet meer.” Burgers twijfelt aan een speciale wethouder, maar “ziet de congestieproblematiek graag belegd bij een goede wethouder met veel power”. Heinhuis: “Belangrijkste is: de overheid moet hier meer regie in nemen.” De sidekicks gaven in de reactie wel voorstander te zijn van een wethouder. Overtoom daarover: ‘Energie is breder dan elektriciteit alleen, het gaat daarnaast om een duidelijk eigenaarschap en voldoende tijd’.

Inschatting
De laatste debatronde gaat over de energietransitie met als stelling ‘Juist vanuit de bestaande bedrijvigheid moet de Amsterdamse politiek de energietransitie in de haven faciliteren’. Voorafgaand aan het debat blijken Kune Burgers (VVD), Erik Bobeldijk (SP) en Anton van Schijndel (FvD) evenals een deel van het publiek mis te zitten met hun inschatting over hoe groot het percentage van de niet-fossiele lading in de Amsterdamse haven is. Maar liefst 65% van de totale overslag in de Amsterdamse haven is niet-fossiel. In het debat zegt Burgers dat de haven belangrijk is voor de samenleving. “De gemeente moet zich opstellen als een betrouwbare partner naar alle bedrijven en we moeten ze tijd en compensatie geven.’’ Bobeldijk wil graag bedrijven aan tafel die zich inzetten voor de energietransitie. “Het vraagstuk is niet vrijblijvend en bedrijven moeten daarin meegaan”. Van Schijndel is tegen de energietransitie. “Investeer het geld in onderwijs of zorg. Schoon fossiel zoals gas is prima.”

Slot
Na het debat krijgen de sidekicks afsluitend het woord. Kees Noorman reageert ook op de laatste stelling: “Wij hebben in het verleden een interessante discussie gehad met het stadsbestuur over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. We kwamen tot de conclusie dat het beter is om de nadruk te leggen op het infaseren van nieuwe energiedragers. En dat moet met én door de bestaande bedrijven gebeuren. Die hebben de innovatiekracht, de kennis en de investeringsvermogen om die transitie vorm te geven. En daar hoort ook een positieve toonzetting bij. Want het is geen automatisch gegeven dat bedrijven zomaar gaan investeren in de Amsterdamse regio.” Koen Overtoom uit tot slot zijn zorgen over de randvoorwaarden: de infrastructuur. En dat is meteen zijn oproep voor degene die aan de slag gaan met het coalitieakkoord: de discussie wordt vaak te eng gevoerd. Qua ruimte, qua congestie, op veel meer vlakken. Het is tijd dat we veel breder gaan denken voor deze problematiek en meer regionaal.

Bekijk hieronder de Aftermovie van Nieuwsblad Transport.