Optimale mobiliteit 17 februari 2021

Reactie ORAM op Zone Zwaar Verkeer Amsterdam

De Gemeente Amsterdam is voornemens om per 1 juli 2021 de regels voor zwaar verkeer in de binnenstad aan te scherpen. Dit is nodig, omdat de bruggen en kademuren in Amsterdam in zeer slechte staat verkeren. Namens het bedrijfsleven heeft ORAM  gereageerd op de voorgestelde beleidsregels. Het uitgangspunt daarbij is dat de stad te allen tijde goed bereikbaar blijft.

 

Bereikbaarheid vanuit integraal perspectief

ORAM benadert bereikbaarheid vanuit een integraal perspectief en ziet er op toe dat mobiliteitsmaatregelen hierop aansluiten. Door een combinatie van noodzakelijke werkzaamheden zoals de renovatie van de Piet Hein tunnel, herinrichtingen zoals die aan de Vijzelstraat, en wegafsluitingen zoals voorgesteld in het Programma Autoluw, staat de bereikbaarheid van de stad ernstig onder druk. ORAM maakt zich hier grote zorgen over. Daarom roepen wij op om beoogde maatregelen die minder urgent zijn, zoals onderdelen uit het Programma Autoluw, pas in te voeren nadat noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Zo voorkomen we dat Amsterdam in 2021 volledig vastloopt.

Zone zwaar verkeer

Er zijn een aantal concrete onderdelen van de voorgestelde maatregelen, die volgens ORAM meer aandacht verdienen. Wij roepen dan ook op om het bedrijfsleven middels een dialoog te betrekken, voordat het beleid definitief wordt vastgesteld.

Lengtebeperking en gewichtseisen
De 10 meter lengtebeperking is niet direct verbonden aan de huidige problematiek en de ingestelde gewichtsgrens op 30 ton niet duidelijk onderbouwd.

Gewichtseisen
Het is onduidelijk waarop de ingestelde grens van 30 ton is gebaseerd. Bedrijven hebben inmiddels geïnvesteerd in wagenparken die zijn aangepast naar de meest moderne standaarden. Ook in relatie met de onlangs ingevoerde milieuzonering.

Gebruiksvriendelijkheid, uitvoering en invoering
Een zone zwaar verkeer valt of staat met de praktische uitvoerbaarheid. Een functionele portal of app, waarin alle tools voor bedrijven voor handen zijn, is daarom essentieel. Met bedrijven die beschikken over een groot wagenpark en de zone vaak aandoen, moet rekening worden gehouden. Een ontheffing op kenteken die steeds opnieuw moet worden aangevraagd is voor hen onwerkbaar.

Het bovenstaande geeft grotendeels aan hoe belangrijk het is om samen te werken met het bedrijfsleven en een overgangsperiode in te voeren. Voor de volledige reactie die ORAM namens het bedrijfsleven heeft gegeven klikt u hier. Een overzicht van de Gemeente Amsterdam met de beoogde maatregelen vindt u hier.