Amsterdam 29 oktober 2021

Rapportage Bruggen en kademuren

Deze week was er op NPO 2 aandacht voor de documentaire ‘Amsterdam is nog niet jarig’. Daarin o.a. aandacht voor het Programma Kades en Bruggen die sinds 2018 werkt aan het herstel van kades en bruggen in Amsterdam.

Het Programma Bruggen en Kademuren  van de gemeente Amsterdam rapporteert twee keer per jaar over de voortgang op de opdracht om 829 bruggen en 205 kilometer kademuren te onderzoeken, veilig te houden en waar nodig versneld op orde te krijgen.

In de derde voortgangsrapportage rapporteert de gemeente over de voortgang op de programmadoelen en de sturing- en beheersingsaspecten over het eerste half jaar van 2021. De bijlage heeft deze keer als thema water. Hierin vertellen we meer over de aanpak van het programma rondom onder andere  woonboten, bouwlogistiek over water en waterberging.

Lees hier de website van de gemeente.