Veiligheid 31 januari 2019

Publiek private samenwerking voor een veilig ondernemersklimaat

Alle partners van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) waaronder ORAM ondertekenden gisteren onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema het convenant 2019-2022.

Met dit vernieuwde convenant committeren betrokken partijen zich aan het platform en werken zij samen aan een veiliger ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland.

Burgemeesters en wethouders van de gemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland, vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen, Politie Eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie kwamen gisteren bijeen. Er is getekend voor een vervolg op de samenwerking op het gebied van veiligheid voor ondernemers in Amsterdam-Amstelland. Het PVO wil de komende jaren resultaten bereiken in veiligheidsproblematiek die ondernemers raakt, zoals ondermijning, overvallen, winkeldiefstal en cybercrime.